Dokumenti

Akadēmiskā un vispārējā personāla zināšanai: citi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas iekšējie un ārējie normatīvie akti atrodami Kvalitātes vadības grāmatā 128.kabinetā.
3Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
4Pašnovērtējuma ziņojumi
Pašnovērtējuma ziņojumi studiju virzienā "Veselības aprūpe":

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2022./2023. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2021./2022. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2020./2021. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2019./2020. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2018./2019. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2017./2018. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2016./2017. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2015./2016. gadam

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2014./2015.gadam

Pašnovērtējuma ziņojumi arodizglītības un profesionālas vidējās izglītības programmām:

Arodizglītības programmas "Māszinības" pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. gadam

Arodizglītības programmu "Māszinības" un profesionālas vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020. gadam

Profesionālas vidējās izglītības programmas „Zobārstniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2018. gadu

Profesionālas vidējās izglītības programmas „Zobārstniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2017. gadu

Arodizglītības programmas „Māszinības" pašnovērtējuma ziņojums par 2010.-2015. gadu

Publiskie pārskati:

Publiskais pārskats par 2022. gadu

Publiskais pārskats par 2021. gadu

Publiskais pārskats par 2020. gadu

Publiskais pārskats par 2019. gadu

Publiskais pārskats par 2018. gadu

Publiskais pārskats par 2017. gadu

Publiskais pārskats par 2016. gadu

Publiskais pārskats par 2015. gadu

8Koledžas pakalpojumu cenrādis