Dokumenti

Akadēmiskā un vispārējā personāla zināšanai: citi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas iekšējie un ārējie normatīvie akti atrodami Kvalitātes vadības grāmatā 128.kabinetā.
4Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
5Pašnovērtējuma ziņojumi

Publiskais pārskats par 2020. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2019./2020. gadam

Profesionālas vidējās izglītības programmas "Zobārstniecība" un Arodizglītības programmu "Māszinības" pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020 gadam

Publiskais pārskats par 2019. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2018./2019. gadam

Publiskais pārskats par 2018. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2017./2018. gadam

Profesionālas vidējās izglītības programmas „Zobārstniecība", kvalifikācija – Zobārstniecības māsa pašnovērtējuma ziņojums par 2018. gadu

Publiskais pārskats par 2017. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2016./2017. gadam

Profesionālas vidējās izglītības programmas „Zobārstniecība", kvalifikācija – Zobārstniecības māsa pašnovērtējuma ziņojums par 2017. gadu

Publiskais pārskats par 2016. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2015./2016. gadam

Publiskais pārskats par 2015. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2014./2015.gadam

Arodizglītības programmas „Māszinības", kvalifikācija – māsas palīgs pašnovērtējuma ziņojums par periodu 2010.-2015. gads

Publiskais pārskats par 2014. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2013./2014.gadam

Publiskais pārskats par 2013. gadu

Studiju virziena "Veselības aprūpe" pašnovērtējums 2012./2013.gadam

Publiskais pārskats par 2012.studiju gadu

Publiskais pārskats par 2011.studiju gadu

Publiskais pārskats par 2010.studiju gadu

Publiskais pārskats par 2009.studiju gadu

Publiskais pārskats par 2008. studiju gadu