Dokumenti

Akadēmiskā un vispārējā personāla zināšanai: citi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas iekšējie un ārējie normatīvie akti atrodami Kvalitātes vadības grāmatā 128.kabinetā.
4Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība