Esi aktīvs un līdzdarbojies studentu organizācijās

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvalde ir uz vienu gadu vēlēta koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Koledžā.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Operatīvā vienība izveidota sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu. Darbojoties Operatīvajā vienībā, studentiem ir iespēja apgūt prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, kā arī cietušo glābšanā un meklēšanā.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) nodaļa dibināta 2012.gadā. Organizācijas darbība vērsta jaunatnes mērķauditorijai un tās pamatā ir četras programmas, kas sniedz iespēju katram izvēlēties sev piemērotāko, gan iesaistoties jau esošās aktivitātēs, gan realizējot savas idejas.