Koledžas sadarbības partneri

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
Latvijas Mākslīgās Asinsrites asociācija