Vasaras uzņemšana 2024./2025. studiju gadam

 1. Elektroniskā pieteikšanā studijām no 03.06. līdz 26.07.2024. plkst. 17.00 
 2. Klātienes pieteikšanās studijām no 12.07. līdz 26.07.2024. (Jāņa Asara ielā 5, Rīga, katru darba dienu plkst. 9.00 - 17.00)

Iesniedzamie dokumenti:

 • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
 • CE sertifikāti vai CE izdruka no Latvija.lv (ja attiecināms)*
 • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta*
  • maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību;
  • reģistrācijas maksa elektroniski - 10 eiro
  • reģistrācijas maksa klātienē - 15 eiro  
 • pase vai personas apliecība (abas puses);
 • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
 • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • ja izglītību esi ieguvis ārvalstīs iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

*Attiecas tikai uz īsā cikla augstākās izglītības programmām (izņemot neatliekamās medicīnas ārsta palīgu programmu par ESF+ finansējumu)

Ja piesakies uz vairākām studiju programmām, lūdzu ieraksti piezīmju laukā savas prioritātes!

Par iespēju pieteikties neatliekamās medicīnas ārsta studijām par ESF+ finansējumu 

Pieteikšanās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmām

Pieteikšanās valsts budžeta finansētajām studiju vietām noslēgsies 26.07.2024.

Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

  Lūdzu norādiet studiju veidu* :
  * Ja būsiet norādījis abus, tad rezultātu ranžēšanas procesā Jūsu pieteikums tiks izskatīts abos studiju veidos.

  Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 10 eiro neatkarīgi no izvēlēto studiju programmu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

  Pievienot dokumentus:

  Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas par 2Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

  *Ja vēlaties pieteikties studijām vairākās studiju programmās, dokumenti jāiesniedz katrai studiju programmai atsevišķi, bet samaksa par reģistrēšanos jāveic tikai vienu reizi.

  Lūdzam aizpildīt reflektanta anketu, kas palīdzēs novērtēt RSU SKMK uzņemšanas procesu. Anketa pieejama šeit: ANKETA

  Pieteikšanās Neatliekamās medicīnas ārsta palīga programmai par ESF+ finansējumu

  Pieteikšanās ESF+ finansētajām studiju vietām noslēgsies 26.07.2024.

  Lai pieteiktos studijām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

   Lai pieteiktos studijām par ESF+ projekta līdzekļiem, Jums jāreģistrējas arī Mitto.me: https://www.mittoevents.com/preview/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija* :

   Pievienot dokumentus:

   Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas par 2Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

   Pieteikšanās profesionālās vidējās izglītības mācībām

   Pieteikšanās valsts budžeta finansētām vietām profesionālā vidējā izglītības programmā "Zobārstniecība" noslēgsies 26.07.2024.

   Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

    Pievienot dokumentus:

    Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 3Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

    *Ja vēlaties pieteikties studijām vairākās studiju programmās, dokumenti jāiesniedz katrai studiju programmai atsevišķi, bet samaksa par reģistrēšanos jāveic tikai vienu reizi.

    Lūdzam aizpildīt reflektanta anketu, kas palīdzēs novērtēt RSU SKMK uzņemšanas procesu. Anketa pieejama šeit: ANKETA

    Pieteikšanās arodizglītības mācībām

    Pieteikšanās valsts budžeta finansētām vietām arodizglītības programmā "Māszinības" noslēgsies 26.07.2024.

    Lai pieteiktos mācībām, lūdzu, norādiet zemāk prasīto informāciju, kā arī neaizmirstiet pievienot visus nepieciešamos dokumentus!

     Pievienot dokumentus:

     Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 3Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

     *Ja vēlaties pieteikties studijām vairākās studiju programmās, dokumenti jāiesniedz katrai studiju programmai atsevišķi, bet samaksa par reģistrēšanos jāveic tikai vienu reizi.

     Lūdzam aizpildīt reflektanta anketu, kas palīdzēs novērtēt RSU SKMK uzņemšanas procesu. Anketa pieejama šeit: ANKETA

     Jautājumu gadījumā sazinieties ar

     Diāna Siliņa

     Jautājumiem par programmu "Ārstnieciskā masāžā", "Farmaceita asistents", "Ārsta palīgs", "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs"

     +371 67273154


     Ilze Gaile

     Jautājumiem par programmu "Māsas palīgs", "Zobārsta asistents"

     +371 67630915