Interreg Central Baltic programmas projekts DeDiWe

Projekta "Digitālo veselības un labklājības pakalpojumu izstrāde" (The Developer of Digital Health and Welfare Services) rezultātā tiks izstrādāta studiju programma "Digitālie veselības un labklājības pakalpojumi". Apmācības procesa realizēšanai tiks izveidota e-apmācības platforma, pielāgojot to katras projektā iesaistītās partnerinstitūcijas vajadzībām.

Programma paredzēta 15 KP apjomam, un tiks veidota, iekļaujot trīs apmācības moduļus.

Jaunā apmācības programma radīs iespēju nākotnes veselības aprūpes jomas profesionāļiem iegūt zināšanas un prasmes e-veselības pakalpojumu attīstības un piedāvājuma jomā. Apmācības sistēma ir balstīta uz profesionāļu un studentu sadarbību profesionālajā un darba vidē, kas sekmē studiju satura atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros Somijas, Latvijas un Igaunijas partneri veiks programmas testēšanu, lai noteiktu tās atbilstību studiju vides prasībām.

Projekta asociētais partneris Latvijā ir Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests.

Projektu līdzfinansē Interreg Central Baltic programma. Projekta kopējās izmaksas EUR 37.593,27. ERAF finansējums: EUR 31.954,27

Projekta vadošais partneris: Laurea Universitāte (Laurea University of Applied Sciences), Somija.

Detalizētāku informāciju par projektu skatīt: rdi.arcada.fi/dediwe/en/.

Welcome to the project The Developer of Digital and Welfare Services (DeDiWe) Open Webinar and Seminar The Next Phase of Digitalisation on 16 of May

Load project event schedule

The project DeDiWe aims at developing digital health and welfare services by creating a new curriculum. The curriculum is built on an e-learning platform to support professionals to live and work in a digital society and to offer citizens easy accessible e-Health services.

Project associated partner in Latvia is State Emergency service

The project is co-financed by Central Baltic INTERREG program.

Project Leading Partner - Laurea University (Laurea University of Applied Sciences) in Finland.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149