DeDiWe projekta dalībnieku tikšanās Helsinkos

DeDiWe projekta dalībnieku tikšanās un pirmo apkopoto datu analīze, Helsinkos: 2016. gada janvārī.

RSU SKMK pārstāv: Sanita Krankale, Gita Seņka, Baiba Apkalna, Ligija Vucāne

Līdz ar jauno studiju gadu RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir iesaistījusies projekta "Digitālo veselības un labklājības pakalpojumu izstrāde" (The Developer of Digital Health and Welfare Services) īstenošanā. Projekta rezultātā tiks izstrādāta studiju programma "Digitālie veselības un labklājības pakalpojumi". Apmācības procesa realizēšanai tiks izveidota e-apmācības platforma, pielāgojot to katras projektā iesaistītās partnerinstitūcijas vajadzībām.

Programma paredzēta 15 KP apjomam, un tiks veidota, iekļaujot trīs apmācības moduļus.

Jaunā apmācības programma radīs iespēju nākotnes veselības aprūpes jomas profesionāļiem iegūt zināšanas un prasmes e-veselības pakalpojumu attīstības un piedāvājuma jomā. Apmācības sistēma ir balstīta uz profesionāļu un studentu sadarbību profesionālajā un darba vidē, kas sekmē studiju satura atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros Somijas, Latvijas un Igaunijas partneri veiks programmas testēšanu, lai noteiktu tās atbilstību studiju vides prasībām.

Projekta asociētais partners Latvijā ir Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības Dienests.

Projektu līdzfinansē Interreg Central Baltic programma.

Projekta vadošais partneris - Laurea Universitāte (Laurea University of Applied Sciences), Somija.

Detalizētāku informāciju par projektu skatīt: rdi.arcada.fi/dediwe/en/.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149