Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

Projekta/līguma Nr. 8.2.2.0/18/A/013

Projekta vadošais partneris Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta sadarbības partneris RSU aģentūra “Sarkanā Krusta medicīnas koledža”

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 563 467,56 EUR, no kurām 478 947,43 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 84 520,13 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta īstenošana

01.01.2019. - 31.12.2022.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot mācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildu kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Apraksts

Projekta mērķa sasniegšanai ir izstrādāts Akadēmiskā personālas attīstības pasākumu plāns, kurā apkopota esošā situācija un aprakstītas projektā plānotās darbības, kas ir sekojošas:

1. doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā;

2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem;

3. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, stažējoties pie komersanta;

4. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības;

5. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide: specializētas mācības - jauno docētāju skola - un sadarbības kompetences ar industriju attīstīšana.


Projektu plānots realizēt divos lielākajos RSU studiju virzienos “Veselības aprūpe” un “Tiesību zinātnes”.

Projekta aktualitātes

1Paveiktais līdz 31.12.2022.
2022. gada novembrī noslēdzās ceturtais Jauno docētāju skolas (JDS) sasaukums, kurā reizi nedēļā jeb 16 dažādu mācīšanās un mācīšanas tēmu garumā sadarbojās un savstarpēji mācījās RSU docētāji no dažādām struktūrvienībām. JDS mērķis ir atbalstīt docētājus viņu profesionālās meistarības pilnveidē, lai kāpinātu kompetenci darbā ar studējošajiem, bet JDS veiksmes atslēga ir meklējama augsti motivētajos docētājos, kuri ir gatavi dalīties ne tikai ar labās prakses piemēriem, bet arī ar neveiksmīgām situācijām, lai koleģiāli meklētu labākos risinājumus nākotnei. Noslēguma nodarbībā dalībnieki reflektēja gan par gūto pieredzi, gan ieguvumiem un viens no grupas kopējiem secinājumiem bija tāds, ka pirms JDS nebija priekštats, ka studentcentrēta izglītības pieeja var izpausties tik daudzos un dažādos mācīšanās un mācīšanas risinājumos. Tika atklāts, ka lielākais ieguvums ir teorētisko nostādņu un pētījumu rezultātu prezentācijas ar ekspertu komentāriem. Kā arī tika iegūts nozīmīgs pārskats tēmās, kas ir ļoti svarīgas veiksmīga studiju kursa veidošanā un īstenošanā, bet līdz JDS profesionālās pilnveides attīstībā bija iztrūkušas. Izskanēja arī atziņa, ka pirms JDS likās, ka svarīgākās ir docētāja teorētiskās zināšanas un klīniskās prasmes, taču šobrīd atzīst, ka tieši pedagoģiskās prasmes, jeb dažādu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanas prasmes ir veids, kā docētājam mācīt un ļaut studējošajiem mācīties efektīvāk un produktīvāk. Kolēģi vienojās, ka būtu ļoti vērtīgi sanākt kopā pēc gada, lai izrunātu cik daudz praksē ir izdevies integrēt no JDS laikā apgūtā, kā arī, ka paralēli JDS RSU vajadzētu izveidot docētāju skolu mācībspēkiem, kuri jau ir pieredzes bagāti studiju procesa īstenošanā. Pedagoģiskās izaugsmes centrs koleģiālām un savstarpējām mācīšanās aktivitātēm piešķir ļoti augstu prioritāti RSU docētāju tālākizglītībā un četros gados gūto pieredzi, nodrošinot JDS, kuru apguva teju 100 docētāji, vērtē ārkārtīgi atzinīgi un pateicās visiem iesaistītajiem docētājiem. Kopīgi ir stiprināta RSU docētāju saimes kompetence studentcentrētas izglītības nodrošināšanā.
11Paveiktais līdz 30.06.2021.
12Paveiktas līdz 30.09.2021.

16.06.2021. noslēdzās angļu valodas apmācību cikls "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības". Kopumā mācībās piedalījās un zināšanas pilnveidoja 36 akadēmiskā personāla pārstāvji.

11.08.2021. doktorantam Rūdolfam Cešeiko piešķirts zinātnes doktora grāds Veselības un sporta zinātnē par promocijas darbu “Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas terapijas laikā”.

31.08.2021. atsākās mācības trešajā Jauno docētāju skolas mācību ciklā.

13Pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”, Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros aicinām pieteikties akadēmisko personālu stažēšanās pasākumiem pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2021.-2022. gadā. Interesentiem lūgums sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: ieva.leina@rsu.lv līdz 2021. gada 18. oktobrim.

14Paveiktais līdz 31.12.2021.

2021.gada novembrī stažēšanos pie komersantiem - SIA “Alba Lira”, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un VCA poliklīnika “Elite” uzsāka trīs RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Stažēšanās pie komersantiem plānota līdz 2022.gada oktobrim.

15Paveiktais līdz 31.03.2022.

25.01.2022. noslēdzies 3. Jauno docētāju skolas cikls.

www.rsu.lv

16Paveiktais līdz 30.06.2022.
Akadēmiskā personāla stiprināšana https://www.rsu.lv/projekts/rigas-stradina-universitates-akademiska-personala-kapacitates-stiprinasana
17Paveiktais līdz 30.09.2022.
Akadēmiskā personāla stiprināšana: https://www.rsu.lv/projekts/rigas-stradina-universitates-akademiska-personala-kapacitates-stiprinasana

Jautājumu gadījumā sazinieties

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149