Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

Projekta/līguma Nr. 8.2.2.0/18/A/013

Projekta vadošais partneris Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta sadarbības partneris RSU aģentūra “Sarkanā Krusta medicīnas koledža”

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 563 467,56 EUR, no kurām 478 947,43 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 84 520,13 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta īstenošana

01.01.2019. - 31.12.2022.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot mācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildu kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Apraksts

Projekta mērķa sasniegšanai ir izstrādāts Akadēmiskā personālas attīstības pasākumu plāns, kurā apkopota esošā situācija un aprakstītas projektā plānotās darbības, kas ir sekojošas:

1. doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā;

2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem;

3. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, stažējoties pie komersanta;

4. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības;

5. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide: specializētas mācības - jauno docētāju skola - un sadarbības kompetences ar industriju attīstīšana.


Projektu plānots realizēt divos lielākajos RSU studiju virzienos “Veselības aprūpe” un “Tiesību zinātnes”.

Projekta aktualitātes

10Paveiktais līdz 30.06.2021.
11Paveiktas līdz 30.09.2021.

16.06.2021. noslēdzās angļu valodas apmācību cikls "Akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības". Kopumā mācībās piedalījās un zināšanas pilnveidoja 36 akadēmiskā personāla pārstāvji.

11.08.2021. doktorantam Rūdolfam Cešeiko piešķirts zinātnes doktora grāds Veselības un sporta zinātnē par promocijas darbu “Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm adjuvantas terapijas laikā”.

31.08.2021. atsākās mācības trešajā Jauno docētāju skolas mācību ciklā.

12Pieteikšanās akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumiem

Projekta “Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana”, Nr.8.2.2.0/18/A/013 ietvaros aicinām pieteikties akadēmisko personālu stažēšanās pasākumiem pie komersantiem studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2021.-2022. gadā. Interesentiem lūgums sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: ieva.leina@rsu.lv līdz 2021. gada 18. oktobrim.

13Paveiktais līdz 31.12.2021.

2021.gada novembrī stažēšanos pie komersantiem - SIA “Alba Lira”, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un VCA poliklīnika “Elite” uzsāka trīs RSU un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Stažēšanās pie komersantiem plānota līdz 2022.gada oktobrim.

14Paveiktais līdz 31.03.2022.

25.01.2022. noslēdzies 3. Jauno docētāju skolas cikls.

www.rsu.lv

15Paveiktais līdz 30.06.2022.
Akadēmiskā personāla stiprināšana https://www.rsu.lv/projekts/rigas-stradina-universitates-akademiska-personala-kapacitates-stiprinasana

Jautājumu gadījumā sazinieties

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149