Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Kas ir Erasmus+?

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem un profesionālās izglītības un arodizglītības izglītojamiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

 • studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm
 • praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās
 • īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs

Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE) un VET harta

Vairāk informācijas par Erasmus + programmu:

Mobilitāte augstākās izglītības iestāžu studentiem un Student Traineeship

Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Īsā mobilitāte (ar obligāto virtuālo daļu)
Minimālais ilgums – 5 dienas
Maksimālais ilgums – 30 dienas

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot īsā cikla profesionālo augstāko izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp Programmas un Partnervalstīm, Mūžizglītības programmas ietvaros īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

Prakses mobilitāte:

 • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;
 • palīdz studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicina sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas.

Aktuālā informācija par Covid-19

Re-open EU – interneta vietne, kur vienuviet apkopoti galvenie nosacījumi ieceļošanai, tranzītam un epidemioloģiskajām prasībām 31 Eiropas valstī.

Erasmus+ mērķi

Studiju mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Prakses mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Erasmus+ izbraucošās mobilitātes

2022/2023

18

Prakses mobilitāte

2021/2022

18

Prakses mobilitāte

2019/2020

8

Prakses mobilitāte

2018/2019

15

Prakses mobilitāte

2017/2018

13

Prakses mobilitāte

2016/2017

16

Prakses mobilitāte

2015/2016

17

Prakses mobilitāte

2014/2015

12

Prakses mobilitāte

2013/2014

18

Prakses mobilitāte

2012/2013

16

Prakses mobilitāte

2011/2012

12

Prakses mobilitāte

2010/2011

8

Prakses mobilitāte

2009/2010

5

Prakses mobilitāte

Erasmus+ iebraucošās mobilitātes

2022/2023

12

Prakses mobilitāte

2021/2022

7

Prakses mobilitāte

2019/2020

8

Prakses mobilitāte

2018/2019

12

Prakses mobilitāte

2017/2018

12

Prakses mobilitāte

2016/2017

10

Prakses mobilitāte

2015/2016

7

Prakses mobilitāte

2014/2015

4

Prakses mobilitāte

2013/2014

9

Prakses mobilitāte

2012/2013

6

Prakses mobilitāte

2011/2012

3

Prakses mobilitāte
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Diāna Kreicuma
  Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!
  Diāna Kreicuma
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Amanda Muceniece
  Erasmus+ prakse: tā ir vienreizēja un lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par jomu, kurā vēlos veidot karjeru!
  Amanda Muceniece
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Renāte Kārkliņa
  Visas mobilitātes laikā sadarbojos gan ar nosūtošo, gan uzņemošo institūciju, kas palīdzēja tikt galā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas lika justies droši, zinot, ka neskaidrību gadījumā ir kam jautāt. Arī par to paldies!
  Renāte Kārkliņa
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Viktorija Dolgareva
  Nekad nebūtu domājusi, ka šie divi mēneši tik ļoti ietekmēs mani un manu dzīvi. Bet tā tas ir. Es sapratu, ka ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi, kļūstot atvērtākai, pozitīvākai un dzīvespriecīgākai. Nebaidīties no grūtībām un vienkārši izbaudīt dzīvi. Cilvēkus, kurus iepazinu prakses laikā, atcerēšos visu dzīvi, jo gan viņi paši, gan viņu dzīvesstāsti ir mani iedvesmojuši. Uz jautājumiem "Vai ir vērts braukt uz praksi ārpus Latvijas?" un "Vai ir jēga piedalīties Erasmus programmā?" viennozīmīgi varu atbildēt – jā, tas ir tā vērts!
  Viktorija Dolgareva
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Inguna Riekstiņa
  Studentiem, kuri apsver ideju doties Erasmus apmaiņas programmā – iesaku neapsvērt šādu ideju, bet vienkārši pieteikties, jo šādu izvēli savā dzīvē nenožēlosiet itin nemaz! Jauni draugi, jaunas un stiprākas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas, kas mūsu māsu darbā ir pats svarīgākais.
  Inguna Riekstiņa