Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Kas ir Erasmus+?

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

 • studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm
 • praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās
 • īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs

Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).

Vairāk informāciju par Erasmus + mobilitātēm lasi: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/ un http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en.

Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.

Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp Programmas un Partnervalstīm, Mūžizglītības programmas ietvaros īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

Erasmus+ mērķi

Studiju mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Prakses mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Erasmus+ mobilitātes 2018./2019. akadēmiskajā studiju gadā

Studentu prakses
mobilitāte

15

izbraucošā mobilitāte

Studentu prakses
mobilitāte

12

iebraucošā mobilitāte

Erasmus+ mobilitātes 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā

Studentu prakses
mobilitāte

13

izbraucošā mobilitāte

Studentu prakses
mobilitāte

12

iebraucošā mobilitāte

Erasmus+ mobilitātes 2016./2017. akadēmiskajā studiju gadā

Studentu prakses
mobilitāte

16

izbraucošā mobilitāte

Studentu prakses
mobilitāte

10

iebraucošā mobilitāte

Erasmus+ mobilitātes 2015./2016. akadēmiskajā studiju gadā

Studentu prakses
mobilitāte

17

izbraucošā mobilitāte

Studentu prakses
mobilitāte

7

iebraucošā mobilitāte

Erasmus+ mobilitātes 2014./2015. akadēmiskajā studiju gadā

Studentu prakses
mobilitāte

13

izbraucošā mobilitāte

Studentu prakses
mobilitāte

4

iebraucošā mobilitāte
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Diāna Kreicuma
  Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!
  Diāna Kreicuma
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Amanda Muceniece
  Erasmus+ prakse: tā ir vienreizēja un lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par jomu, kurā vēlos veidot karjeru!
  Amanda Muceniece
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Renāte Kārkliņa
  Visas mobilitātes laikā sadarbojos gan ar nosūtošo, gan uzņemošo institūciju, kas palīdzēja tikt galā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas lika justies droši, zinot, ka neskaidrību gadījumā ir kam jautāt. Arī par to paldies!
  Renāte Kārkliņa
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Viktorija Dolgareva
  Nekad nebūtu domājusi, ka šie divi mēneši tik ļoti ietekmēs mani un manu dzīvi. Bet tā tas ir. Es sapratu, ka ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi, kļūstot atvērtākai, pozitīvākai un dzīvespriecīgākai. Nebaidīties no grūtībām un vienkārši izbaudīt dzīvi. Cilvēkus, kurus iepazinu prakses laikā, atcerēšos visu dzīvi, jo gan viņi paši, gan viņu dzīvesstāsti ir mani iedvesmojuši. Uz jautājumiem "Vai ir vērts braukt uz praksi ārpus Latvijas?" un "Vai ir jēga piedalīties Erasmus programmā?" viennozīmīgi varu atbildēt – jā, tas ir tā vērts!
  Viktorija Dolgareva
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Inguna Riekstiņa
  Studentiem, kuri apsver ideju doties Erasmus apmaiņas programmā – iesaku neapsvērt šādu ideju, bet vienkārši pieteikties, jo šādu izvēli savā dzīvē nenožēlosiet itin nemaz! Jauni draugi, jaunas un stiprākas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas, kas mūsu māsu darbā ir pats svarīgākais.
  Inguna Riekstiņa
  Lasīt vairāk

Jautājumu gadījumā sazinieties ar projektu koordinatori

Irīna Rudenko

Projektu koordinatore

+371 67630910