Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Kas ir Erasmus+?

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

 • studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm
 • praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās
 • īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs

Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE).

Vairāk informāciju par Erasmus + mobilitātēm lasi: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/ un http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en.

Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.

Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp Programmas un Partnervalstīm, Mūžizglītības programmas ietvaros īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

Erasmus+ mērķi

Studiju mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā
 • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Prakses mobilitātes mērķi:

 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī
 • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām
 • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Erasmus+ izbraucošās mobilitātes

2018/2019

15

Prakses mobilitāte

2017/2018

13

Prakses mobilitāte

2016/2017

16

Prakses mobilitāte

2015/2016

17

Prakses mobilitāte

2014/2015

12

Prakses mobilitāte

2013/2014

18

Prakses mobilitāte

Erasmus+ iebraucošās mobilitātes

2018/2019

12

Prakses mobilitāte

2017/2018

12

Prakses mobilitāte

2016/2017

10

Prakses mobilitāte

2015/2016

7

Prakses mobilitāte

2014/2015

4

Prakses mobilitāte

2013/2014

9

Prakses mobilitāte

Jautājumu gadījumā sazinieties ar projektu koordinatori

Irīna Rudenko

Projektu koordinatore

+371 67630910