Profesionālās pilnveides programmas

Licencētās profesionālās pilnveides programmas

"Māsas darbība transfuzioloģijā"

2014.gada 5.augustā Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests izsniedza profesionālās pilnveides izglītības programmas licenci "Māsas darbība transfuzioloģijā" 480 stundu realizācijai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas asins, asins komponentu sagatavošanā, donoru/ recipientu aprūpē, asins komponentu transfūzijā un asins gravitācijas ķirurģijas ārstnieciskajās procedūrās.

"Māsas darbība onkoloģijā"

2014.gada 5.augustā Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests izsniedza profesionālās pilnveides izglītības programmas licenci "Māsas darbība onkoloģijā" 480 stundu realizācijai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas onkoloģijā, lai izprastu vēža sarežģītos attīstības procesus, pārzinātu preventīvos pasākumus saslimstības mazināšanā un risinātu pacientu aprūpes problēmas, kā arī sniegtu pacientiem un viņu ģimenēm atbilstošu aprūpi.

"Pacienta veselības aprūpe mājās"

2015.gada 8.oktobrī Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests izsniedza profesionālās pilnveides izglītības programmas licenci "Pacienta veselības aprūpe mājās" 160 stundu realizācijai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Izglītības programmas mērķis ir sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par ārstēšanas un aprūpes procesu, veicot pacienta aprūpi mājās.

"Ambulatorā dienesta ārstu palīga darbība"

2016.gada 9.septembrī Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests izsniedza profesionālās pilnveides izglītības programmas licenci “Ambulatorā dienesta ārstu palīga darbība” 638 stundu realizācijai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros tiek sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par sabiedrības veselības veicināšanu, profilaksi, slimību diagnostikas un ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ligija Vucāne
    "Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga" tā reiz teicis Reinis Kaudzīte. Ārstniecības personas statusa iegūšana ir jauns ceļš uz nepārtrauktu mācīšanos un izaugsmi visa darba mūža garumā. Būtiski, lai ar Koledžas tālākizglītības nodaļas sniegtajām "atslēgām" medicīnā strādājošie spētu bagātināties profesionālajā jomā.
    Ligija Vucāne
    Praktiskās izglītības metodiķe