Profesionālās pilnveides izglītības programmas

ĀRSTU PALĪGIEM

Ārsta palīgiem profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiks sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par veselības veicināšanu, slimību diagnostikas un ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē. Šie kursi tiek organizēti, lai varētu kārtot eksāmenu kvalifikācijas iegūšanai Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē.

"Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība"

Licences Nr. P_14649

 • Programmas ilgums: 638 stundas (07.10.2023. – 08.06.2024.).
 • Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Ārstniecības persona ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko ārsta palīga izglītību.
 • Iegūstamā kvalifikācija: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību "Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība".
 • Mācību grafiks: Katru sestdienu klātienē/tiešsaistē, klātienes nodarbības prakses vietās pēc individuāla grafika.
 • Mācību maksa: 590 EUR (iespējams maksāt pa mēnešiem)

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma forma
 2. Ārsta palīga kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (diploms un diploma pielikums/sekmju izraksts)
 3. Uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (ja notikusi uzvārda maiņa)
 4. Maksājuma uzdevumu (reģistrācijas maksa uzņemšanai koledžā – 10 EUR)

Programmā tiek apgūtas šādas tēmas:

 • Ķirurģija, traumatoloģija un onkoloģija ambulatorajā praksē; 
 • Internās slimības un klīniskā farmakoloģija ambulatorajā praksē;
 • Pediatrija;
 • Ginekoloģija un dzemdniecība;
 • LOR un acu slimības;
 • Psihiatrija, narkoloģija ambulatorajā praksē;
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna;
 • Sabiedrības veselība;
 • Saskarsme un darbs komandā;
 • Darba organizācija ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

Pieteikties profesionālās pilnveides programmām

  Izvēlies profesionālās pilnveides programmu:


  Dalības maksu segs juridiska persona

  Pieteikšanās uz kursi@rcmc.lv norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu - priekšapmaksas rēķinu sagatavošanai un izsūtīšanai.

  Sīkāka informācija

  Iveta Dambe

  Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

  +371 26559109