Vides pieejamība

Atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 24.pantam, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā ir veikti noteikti pasākumi, lai padarītu Koledžu pieejamu personām ar invaliditāti.  • Koledžā ir iespējams brīvi pārvietoties ar suni-pavadoni
  • Koledžas kāpņu pakāpieni ir marķēti
  • Koledžas labierīcības nav pieejamas studentiem ar invaliditāti
  • Informācija par dienesta viesnīcu

Studiju procesa ietvaros (praktisko nodarbību un prakses norisei) Koledžas studentiem ir jāapmeklē arī veselības aprūpes iestādes visā Latvijas Republikas teritorijā (slimnīcas, poliklīnikas, veselības aprūpes centri un dienesti u.tml.), kuru vides pieejamību personām ar invaliditāti Koledža nespēj ietekmēt.