Lepojamies ar piederību vienai no lielākajām universitātēm Latvijā –

Rīgas Stradiņa universitātei. Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir

Rīgas Stradiņa universitātes pārraudzībā esoša aģentūra.

 

Koledža sniedz augsti kvalificētu medicīnisko izglītību:


Īsā cikla profesionālā augstākā izglītībaArodizglītībaProfesionālā vidējā izglītībaTālākizglītība

Kas mēs esam?

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža  ir mūsdienīga, stabila un pieprasīta izglītības iestāde ar vairāk nekā 100 gadu bagātu vēsturi un pieredzi medicīnas izglītībā!

Koledža lepojas ar Sarkanā Krusta vārdu un visā savas pastāvēšanas laikā ievērojusi tās pamatvērtības, ko simbolizē Sarkanā Krusta zīme un iemieso žēlsirdīgā māsa: taisnīgums, drosme, saprāts, pieticība un žēlsirdība.

 

Mūsu priekšrocības:

 • Studiju satura apguve augsti kvalificētu docētāju vadībā
 • Prakse veselības aprūpes iestādēs, pilnveidojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
 • Brīva pieeja plašam mācību literatūras un pakalpojumu klāstam RSU informācijas centrā Latvijas veselības aprūpes speciālistiem
 • Iespēja saņemt ikmēneša stipendiju
 • Iespēja darboties Koledžas Studentu pašpārvaldē un Operatīvajā vienībā
 • Augošs starptautisko sakaru tīkls Erasmus un Nordplus programmu ietvaros
 • Iespēja dzīvot studentu viesnīcā Mežciemā

Kāds ir mūsu mērķis un uzdevumi?

Mērķis

Sekmēt profesionālu izglītību un tālākizglītību saskaņā ar darba tirgus prasībām, mērķtiecīgi izmantojot esošos intelektuālos, materiāltehniskos un finansiālos resursus, izveidojot ciešāku sadarbību starp docētājiem, sekmējot savstarpēju studiju priekšmetu integrāciju un sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs, kā arī modernizēt mijiedarbību starp docētājiem un studentiem mācīšanās procesā.

Uzdevumi

 • Pilnveidot īsā cikla profesionālā augstākā izglītība studiju programmas
 • Piesaistīt studentus un veicināt noturīgu interesi par studijām
 • Veicināt docētāju tālākizglītību
 • Veidot mūsdienīgas studiju programmas inovatīvo un aktuālo materiālo bāzi
 • Sekmēt brīvu, radošu un līdzatbildīgu studentu un docētāju sadarbību studiju procesā