Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Domes priekšsēdētāja


Administrācija

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149


Sanita Litiņa

Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149


Attīstības nodaļa

Grāmatvedības un finanšu nodaļa

Viktorija Morozova

Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


Inga Dzene

Vecākā grāmatvede

+371 6731 4098


Studiju nodaļa

Diāna Siliņa

Studiju nodaļas Lietvede

+371 6727 3154


Amanda Bišuka

Studiju nodaļas Lietvede

+371 6727 3154


Ritvars Ziedonis

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Viktors Gorovenko

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļa

Anita Timrota

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas lietvede

+37167630915


Metodiskā nodaļa

Karīna Svētiņa

Metodiskās nodaļas vadītāja

67271435


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv