Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Domes priekšsēdētāja


Administrācija

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149


Dzidra Mončus

Darba vides pārzine / Iepirkumu speciāliste

+371 6727 9347


Brigita Spravņika

Galvenā grāmatvede

+371 6731 4098


Viktorija Morozova

Finanšu analītiķe


Inga Dzene

Vecākā grāmatvede

+371 6731 4098


Anete Cēbere

Personāla speciāliste

+371 6727 9347


Liene Belševica

Direktores sekretāre

+371 6729 6929


Edīte Rudzīte

Arhivāre


Attīstības nodaļa

Liene Veitnere

Studentu servisa speciāliste


Starptautiskās sadarbības speciāliste

+371 6763 0910


Māra Viļuma

Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 26566035; +371 67630910


Studiju nodaļa

Ritvars Ziedonis

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Viktors Gorovenko

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļa

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas E-mācību lietvede

+371 67271435


Metodiskā nodaļa

Karīna Svētiņa

Metodiskās nodaļas vadītāja

Prombūtnē


Anita Timrota

Metodiskās nodaļas E-Studiju lietvede

+371 6763 0943


Sanita Litiņa

Metodiskās nodaļas vadītājas p.i.

+371 6727 5149


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv