Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Padomes priekšsēdētāja


Administrācija

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149


Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149


Dzidra Mončus

Darba vides pārzine / Iepirkumu speciāliste

+371 6727 9347


Ksenija Andrijanova

Sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 67630910, 29736404


Studiju nodaļa

Ritvars Ziedonis

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Viktors Gorovenko

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Anita Jēkabsone

Studiju nodaļas Lietvede

+371 6727 3154


Kristīne Mierkalne

Studiju nodaļas Lietvede

+371 6727 3154


Sarmīte Ališevska-Vuļa

Studiju nodaļas Tehniskā sekretāre


Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļa

Līga Kristovska

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas lietvede

+371 67271435


Metodiskā nodaļa

Karīna Svētiņa

Metodiskās nodaļas vadītāja

Ilgstošā prombūtnē


Žanna Kedeša

Metodiskās nodaļas E-Studiju lietvede

+371 6763 0943


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz [email protected]