Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Padomes priekšsēdētāja


Administrācija

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149


Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149


Studiju nodaļa

Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Arodizglītības nodaļa

Ilze Gaile

Arodizglītības nodaļas vadītāja

+371 6727 3154


Egita Krankale

Arodizglītības nodaļas sekretāre

+371 6727 1435


Metodiskā nodaļa

Tālākizglītības nodaļa

Iveta Dambe

Tālākizglītības nodaļas vadītāja

+371 26559109


Zane Tauriņa

Izglītības projektu vadītāja

+371 29124761


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv