Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Padomes priekšsēdētāja


Administrācija

Studiju nodaļa

Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Arodizglītības nodaļa

Ilze Gaile

Arodizglītības nodaļas vadītāja

+371 6727 3154


Egita Krankale

Arodizglītības nodaļas sekretāre

+371 6727 1435


Metodiskā nodaļa

Žanna Šaraņina

E-studiju lietvede

+371 6763 0943


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv