Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Padomes priekšsēdētāja


Administrācija

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149


Dzidra Mončus

Darba vides pārzine / Iepirkumu speciāliste

+371 6727 9347


Brigita Spravņika

Galvenā grāmatvede

+371 6731 4098


Grāmatvedis

+371 6731 4098


Viktorija Morozova

Finanšu analītiķe


Inga Dzene

Vecākā grāmatvede

+371 6731 4098


Liene Belševica

Direktores sekretāre

+371 6729 6929


Edīte Rudzīte

Arhivāre


Attīstības nodaļa

Asnate Kivle

Attīstības nodaļas vadītāja

+37167630915


Liene Veitnere

Studentu servisa speciāliste

+37167630915


Anna Darafeja

Starptautiskās sadarbības speciāliste

+371 6763 0910


Sabiedrisko attiecību speciālists

+371 67630910


Studiju nodaļa

Ritvars Ziedonis

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Viktors Gorovenko

Studiju programmas “Ārstniecība” (kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs") direktors

+371 6727 3154


Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļa

Aija Politere

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas E-mācību lietvede

+371 67271435


Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas lietvede

+371 67271435


Metodiskā nodaļa

Karīna Svētiņa

Metodiskās nodaļas vadītāja

Prombūtnē


Klinta Bole-Zavaļņeva

Metodiskās nodaļas E-Studiju lietvede

+371 6763 0943


Sanita Litiņa

Metodiskās nodaļas vadītājas p.i.

+371 6727 5149


Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz [email protected]