Vadība

Ināra Upmale

Direktore

+371 6729 6929


Ilze Kozinda

Padomes priekšsēdētāja


Administrācija

Studiju nodaļa

Una Veseta

Studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” direktore

+371 6727 3154


Artūrs Praškilēvics

Studiju programmas “Farmācija” direktors

+371 6727 3154


Arodizglītības nodaļa

Metodiskā nodaļa

Saziņai ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Lauri Klagišu, lūgums rakstīt uz info@datuspecialists.lv