Profesionālās tālākizglītības programmas

SOCIĀLĀ APRŪPE (kvalifikācija - APRŪPĒTĀJS)

Aprūpētājs - kvalificēts darbinieks, kurš spēj sociālā darba speciālistu uzraudzībā un atbilstoši aprūpes plānam strādāt klientu dzīvesvietās un/vai sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur veic klientu aprūpi, palīdzot personām, kuras pašas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar vai kurām ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, saņemt nepieciešamos pakalpojumus, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturot klienta saistību ar apkārtējo vidi.
 • Izglītības programma: Sociālā aprūpe
 • Iegūstamā kvalifikācija: Aprūpētājs
 • Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 • Programmas īstenošanas ilgums: 640 stundas (05.04.2024.-17.08.2024.)
 • Programmas licence: Nr. P_5854, 11.03.2022., Nr. P_6796, 14.02.2023.
 • Izglītības ieguves forma: Klātiene un neklātiene
 • Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
 • Mācību grafiks: Piektdienu vakaros tiešsaistē (ZOOM vidē), sestdienās – klātienē.
 • Mācību maksa: 440 EUR (110 EUR mēnesī)

Darba iespējas pēc mācībām

Programmas saturs

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri
Aprūpe mājās
1Programmas saturs
 • Sociālā drošība un labklājība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Sociālās aprūpes pamatprincipi
 • Saskarsmes īpatnības ar dažādu grupu klientiem
 • Gerontoloģija un vecu cilvēku aprūpe
 • Personu ar invaliditāti aprūpe
 • Paliatīvā aprūpe
 • Klientu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpe
 • Ergonomikas un klientu pārvietošanas pamatprincipi
 • Klienta pamatvajadzības un to nodrošināšana
 • Higiēnas procedūru nodrošināšana
 • Dzīvojamo telpu uzkopšanas tehnoloģija un darba organizācija
 • Pirmā palīdzība
 • Darba tiesības
 • Aprūpētāja kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens
 • Pieteikties

   Klātienes pieteikšanās RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā J.Asara ielā 5.

   Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))

   Jautājumu gadījumā sazinieties:

   Iveta Dambe

   Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

   +371 26559109