Stipendijas

Kas var pretendēt uz stipendiju saņemšanu

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim var saņemt valsts budžeta stipendiju. Stipendijai var pieteikties studējošie, kam nav akadēmisko parādu un kas nemācās pēc individuālā plāna. 

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. 

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajiem, ja:

 • studējošais ir invalīds;
 • studējošais ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības;
 • stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
 • studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus;
 • studējošā ģimenē ir bērni;
 • studējošais aktīvi iesaistās Koledžas sabiedriskajā darbībā.

Stipendiju veidi

Augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem no stipendiju fonda var piešķirt:

 • Minimālo stipendiju (ikmēneša stipendija) - budžetā studējošiem 140 eur/mēn;
 • Vienreizējo stipendiju - budžetā studējošiem līdz 280 eur;
 • Paaugstināto stipendiju - budžetā studējošiem līdz 280 eur;
 • sociālo stipendiju “Studētgods”  - visiem studējošiem 175 eur/mēn.

Uz stipendiju var pretendēt

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim. Stipendijai var pieteikties studējošie, kam nav akadēmisko parādu. 

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. 

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Visa informācija par kritērijiem pieejama Stipendiju nolikumā:

 

Kā pieteikties stipendijai

Stipendijai (minimālai, vienreizējai, paaugstinātai) var pieteikties no 01.09.2023. līdz 15.09.2023., iesniedzot dokumentus koledžas lietvedēm Studiju nodaļā 131.kabinetā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās vai elektroniski, sūtot dokumentus uz [email protected], pievienojot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 22.septembrim.

 

Kā pieteikties stipendijai “Studētgods”

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv , t.i, https://latvija.lv/Epakalpojumi/EP223

Pieteikšanās stipendijai no 01.09.2023. līdz 20.09.2023!

Pieteikties var visu kursu studējošie, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

 • ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot);
 • no daudzbērnu ģimenēm;
 • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
 • ar I. un II. grupas invaliditāti.

Stipendija = 175 EUR/mēn.

Tiesības atteikt stipendijas saņemšanu pretendentam, kas iepriekš saņēmis sociālo stipendiju “Studētgods”, bet ir ticis eksmatrikulēts divas vai vairāk reizes bez diploma saņemšanas no programmas vai programmām laika posmā no 2021. gada 1.septembra.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

Studiju nodaļa

+371 67273154