Profesionālās tālākizglītības programmas

MĀSZINĪBAS (kvalifikācija - MĀSAS PALĪGS)

Māsas palīgs - veselības aprūpes darbinieks, kurš strādā ārstniecības iestādē profesionālu ārstniecības personu vadībā un pacientu aprūpes komandas sastāvā savas kompetences ietvaros veic vispārējo un speciālo pacientu aprūpi, kā arī iesaistās visos pacientu aprūpes līmeņos un uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.
 • Izglītības programma: Māszinības
 • Iegūstamā kvalifikācija: Māsas palīgs
 • Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis
 • Programmas īstenošanas ilgums: 960 stundas (6 mēneši)
 • Programmas licence: Nr. P_5947, 16.03.2022.
 • Izglītības ieguves forma: Klātiene
 • Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Vidējā izglītība

Darba iespējas pēc mācībām

Programmas saturs

Primārās veselības aprūpes iestādes
Stacionāri
Rehabilitācijas iestādes
Bērnu aprūpes iestādes
1Programmas saturs
 • Pirmās palīdzības sniegšana pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās un asistēšana pie neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas
 • Drošas darba vietas un darba vides nodrošināšana veselības aprūpes iestādēs
 • Vitālo rādītāju noteikšana pacienta stāvokļa novērtēšanai
 • Aprūpes un pašaprūpes procesi un pacienta higiēnas nodrošināšana
 • Pacientu pamatvajadzību un higiēnas nodrošināšana
 • Akūtu, hronisku un paliatīvu pacientu aprūpe
 • Šķidruma un uztura balansa nodrošināšana organismā
 • Infekciozu pacientu aprūpe
 • Sabiedrības veselība
 • Pacienta aprūpe pirms un pēc dažādām manipulācijām un izmeklējumiem
 • Atbalsta sniegšana pacientam ārstēšanas un aprūpes laikā
 • Māsas palīga kvalifikācijas prakse
 • Kvalifikācijas eksāmens

 • Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās kvalifikācijas apliecība – 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (III LKI))

  Jautājumu gadījumā sazinieties:

  Iveta Dambe

  Tālākizglītības nodaļas vadītāja

  +371 26559109