Studentu pašpārvalde – ienes krāsas studiju dzīvē

Kas ir RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvalde?

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Studentu pašpārvalde ir uz vienu gadu vēlēta koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Koledžā.

Studentu pašpārvalde ir neatkarīga un demokrātiska organizācija, kas līdzdarbojas Koledžas darba organizēšanā. Pašpārvaldi izveido studenti, lai pārstāvētu savas intereses, sekmētu Koledžas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu studiju procesa efektivitāti.

Studentu pašpārvalde ienes krāsas studiju dzīvē, īstenojot izklaidējošus un izglītojošus sarīkojumus sev un citiem par prieku. Organizāciju veido radoši, aktīvi un entuziasma pilni jaunieši.

Aizpildi pieteikuma anketu un kļūsti par vienu no mums!

Studentu pašpārvaldes mērķis un uzdevumi

Mērķis

Studentu pašpārvaldes mērķis ir panākt studentu un koledžas administrācijas interešu saskaņošanu un studentu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību un sabiedriskās dzīves organizēšanā, kā arī studentu iniciatīvas, organizatorisko prasmju un sabiedrības prasmju veidošanā.

Uzdevumi

 • pārstāvēt studentu intereses sarunās ar administrāciju un pasniedzējiem
 • sadarboties ar administrāciju un pedagogiem, lai realizētu konkrētas idejas un priekšlikumus, kas veicinātu koledžas sabiedriskās dzīves efektivitāti
 • iesaistīties koledžas studiju procesa un sadzīves apstākļu veidošanā
 • apkopot studentu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves veidošanā
 • sadarboties ar citu koledžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts un sabiedriskajām organizācijām
 • ar savu attieksmi pret mācībām un sabiedrisko darbu rādīt priekšzīmi pārējiem studentiem
 • veicināt koledžas popularitāti
 • sadarboties ar citu izglītības iestāžu studentu padomēm (pieredzes apmaiņai)
 • Darboties RSU SKMK Studentu pašpārvaldē tiek laipni aicināti visi ieinteresētie Koledžas izglītojamie!
  Ieva Kovaļevska
  Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja

Kļūsti par vienu no mums