Koledžas vēsture

 • 2023. gadā

  Studiju virzienu akreditācija līdz 11.01.2029.
  BSMS-RSU-1-0045
 • 2022. gadā

  Koledža saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu par atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm veselības aprūpes nozarei kritiskā situācijā, aktīvi piesaistot medicīnas studentus Covid-19 pacientu ārstēšanā un aprūpē.
  img_8707
 • 2021. gadā

  Iegūts EFQM Committed to Excellence 2 Star līmenis
  C2E 2star – 2021
 • 2021. gadā

  Starptautiskā konkursā "Inovāciju kvalitātes balva 2020", kategorijā Izglītības nozares inovācijas, iegūta 2. vieta par izveidoto slimnīcas nodaļas simulāciju.
  qia18oct-Xx500x80xX
 • 2020. gadā

  RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 100gade
  SKMK_100_LV_logo
 • 2019. gadā

  mēs turpinām paplašināt studiju un mācību programmu klāstu!
  Vēsture
 • 2017.gadā

  uzsākta jauna studiju programma - Ārstniecība, piedāvājot apgūt Neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesiju
  nmp-dienests_38957265405_o
 • 2016.gadā

  uzsākta jauna studiju programma Farmācija, piedāvājot apgūt Farmaceita asistenta profesiju.
  Vēsture
 • 2016.gadā

  uzsākta jauna studiju programma Zobārstniecība, piedāvājot apgūt Zobārstniecības māsas profesiju.
  Vēsture
 • 2015.gadā

  uzsākta jauna studiju programma – Ārstnieciskā masāža, kvalifikācija "Masieris" .
  Vēsture
 • 2014.gada 2.jūnijā

  par Koledžas direktori kļūst Dr.sc. admin. Ināra Upmale.
  Koledža dzīvo savā deviņdesmit piecu gadu zīmē un raugās simtgades virzienā. Mēs esam gatavi jauniem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem studiju vides modernizācijā, studiju kvalitātes pilnveidošanai un studentcentrētai pieejai. Mēs esam gatavi nākotnei, nepazaudējot savu vēsturisko vērtību.
  Vēsture
 • 2013.gadā

  uzsākta jauna mācību programma – Bērnu aprūpe, kvalifikācija "Auklis".
  Vēsture
 • 2012.gada 17.aprīlī

  par direktoru kļūst ārsts Gastons Neimanis, kura vadībā, saglabājot vēsturiskās tradīcijas, Koledžas akadēmiskajā un administratīvajā darbā tiek ienestas modernas un inovatīvas vēsmas.
  Vēsture
 • 2012.gadā

  LR IZM starptautiskajā pētījumā par studiju programmu kvalitāti mēs ierindojamies pirmajā trijniekā Latvijā no 58 augstākās izglītības iestādēm.
 • 2012.gadā

  apgūstot ERAF līdzekļus - iegādāts inovatīvs un moderns mācību aprīkojums, datorizēti mācību palīglīdzekļi un iekārtotas vienas no modernākajām medicīnas mācību laboratorijām Latvijā.
  Vēsture
 • 2010.gada 1.janvārī

  kļūstam par Rīgas Stradiņa universitātes koledžu un no tā brīža lepojamies ar piederību vienai no lielākajām universitātēm Latvijā.
  Vēsture
 • 2004.gadā

  skolu reorganizē un tā kļūst par Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, kurā var apgūt māszinību un ārstniecības studiju programmas, iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kā arī viengadīgo māszinību arodizglītības programmu.
  Vēsture
 • 1996.gada aprīlī

  skola kļūst par Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas skolu, turpinot medicīnas māsas un medicīnas māsas palīga programmu īstenošanu.
  Vēsture
 • 1992.gads

  mācību iestāde atgriežas pie Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas māsu skolas nosaukuma un tiek izveidota jauna programma: medicīnas māsas palīgs.
  Vēsture
 • 1985.gadā

  par Rīgas 4. medicīnas skolas direktoru kļūst ārsts Pēteris Kučāns. Pateicoties direktora iniciatīvai un skatījumam nākotnē, skola saglabā savu individualitāti un tradīcijas.
  Vēsture
 • 1976.gads līdz 1985.gads

  Laikposms ir saistīts ar direktores Annas Ārmanes vārdu. Skolā tiek dibināta padomju garu cildinoša komjaunatnes organizācija un liela vērība tiek pievērsta militāri patriotiskajai audzināšanai.
  Vēsture
 • 1954.gads

  ir zīmīgs ar skolas nosaukuma maiņu – Rīgas 4. medicīnas skola. Tiek ieviesta jauna programma ar iespēju iegūt feldšera kvalifikāciju.
  Vēsture
 • 1952.gadā

  par skolas direktori kļūst ārste, ķirurģe Mirdza Austriņa. Kaut arī mācību plāni ir centralizēti, tomēr maksimāli tiek saglabāta skolas darba individualitāte. Skola kļūst par labāko visā Padomju Savienībā.
  Vēsture
 • 1950.gadā

  mēs kļūstam par labāko māsu izglītības iestādi tā laika sociālajā iekārtā.
  Vēsture
 • 1940.gadā

  skola maina nosaukumu un kļūst par Veselības departamenta māsu skolu pie Rīgas 4. slimnīcas. Tolaik lektoru vidū ir ne vien izcilas māsas, bet arī filozofs Teodors Celms un literāte Zenta Mauriņa.
  Vēsture
 • 1936.gada 20.novembrī

  Skolas ēkas iesvētīšana. Jaunajā skolas ēkā ir paredzēts vienlaicīgi uzņemt līdz pat 100 audzēkņiem. Tajā ir izbūvētas plašas auditorijas, laboratorijas, saimniecības telpas un internāts ar tam nepieciešamajām telpām. Jaunās ēkas pagrabos ir izbūvēta pirmā tik apjomīgā gāzes patvertne Latvijā, kurā gaisa uzlidojumu laikā patvērumu varētu rast līdz pat 300 cilvēku. Šī patvertne ir paredzēta arī kā vietējo iedzīvotāju apmācību punkts, kur viņus apmācītu, kā rīkoties gaisa uzlidojumu gadījumos. Patvertne ir veidota kā sava veida pazemes slimnīca. Jaunceltajā ēkā darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu skola.
  Vēsture
 • 1935.gada 5.oktobrī

  Jāņa Asara ielā 5 tiek likti pamati žēlsirdīgo māsu skolas jaunajai ēkai. Arhitekta Aleksandra Klinklāva projektētā trīsstāvu ķieģeļu mūra ēka ir paredzēta ne tikai kā māsu skola, bet arī kā bērnu veselības kopšanas punkts. Ēka visā pastāvēšanas laikā saglabājusi savu paredzēto statusu - medicīnas skola. Šobrīd ēkai ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss.
  Vēsture
 • 1930. gadā

  tika apstiprināta Latvijas žēlsirdīgo māsu skolu minimālā programma.
  Vēsture
 • 1921.gadā

  mācības uzsāk pirmās 24 audzēknes, apmeklējot gan priekšlasījumus, gan veicot praktisku darbu slimnīcā. Tiek ieviests formas apģērbs, izstrādātas mācību un labas uzvedības normas. Skolā strādā lektrises un instruktrises – māsas, kuras beigušas gan augstākos kvalifikācijas kursus, gan studējušas Londonā, Vīnē un Dānijā. Īpaši varam lepoties ar četrām māsām: Martu Celmiņu, Elzu Grīvāni, Elzu Nulli – Siecenieks un Justīni Kušķi, kuras laikposmā no 1920. līdz 1940. gadam ir apbalvotas ar pasaulē augstāko māsu apbalvojumu – Florensas Naitingeilas ordeni.
  Vēsture
 • 1920.gada

  rudenī pēc Latvijas Sarkanā Krusta vadītāja Jāņa Jankovska iniciatīvas tiek nodibināta Latvijā pirmā Žēlsirdīgo māsu skola – tagadējā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, tādējādi liekot pamatus māsu izglītībai Latvijā. Skola tiek veidota pēc Florensas Naitingeilas skolu parauga un par tās pirmo direktoru kļūst ķirurgs, Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas direktors Aleksandrs Neibergs.
  Vēsture
  Vēsture