Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir iesaistījusies EU4H  projekta The Dynamic Digital Resilience for Medical and Allied Professions in Health Services (DDS-MAP) ("Medicīnas  un veselības pakalpojumu jomas profesiju  digitālās noturības  veicināšana") īstenošanā.

  • Projekta/līguma nr.: 101101259
  • Projekta finansējums: 2 477 703,77 EUR

Projekta mērķis:

Izstrādāt jaunu apmācību saturu  veselības aprūpes un ar to saistītajiem speciālistiem Eiropas Savienībā, koncentrējoties uz jaunu digitālo tehnoloģiju apguvi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

Specifiskie mērķi:

  • kartēt veselības aprūpes darbinieku pieejamo digitālo prasmju (rakstītprasme, digitālā transformācija, kiberdrošība, saziņa tiešsaistē) nodrošināšanu vietējā un Eiropas līmenī, lai palielinātu veselības aprūpes darbinieku digitālās kompetences;
  • sniegt zināšanas un prasmes, kas ļauj veselības aprūpes jomas profesionāliem labāk reaģēt uz pašreizējām un jaunām veselības aprūpes problēmām; efektīvi plānot, nodrošināt, uzraudzīt un novērtēt digitālās veselības aprūpes pieejas, pielāgojot digitālās prasmes un veicināt to izmantošanas ilgtspēju;
  • sadarboties ar uzraugošajām iestādēm un profesionālajām asociācijām, lai veicinātu mikro-mācību procesu un digitālo prasmju atzīšanu.

Projekta apraksts:

Tādi procesi kā klimata pārmaiņas, strauja masveida migrācija, pārtikas trūkums, atsevišķu valstu neveiksmes drošības uzturēšanā un epidēmiju klātbūtne nelabvēlīgi ietekmē veselības aprūpes sistēmas infrastruktūru un veselības aprūpes darbaspēka pieejamību Eiropā. Bieži vien veselības aprūpes speciālistiem ir nepietiekamas zināšanas un prasmes, kā arī trūkst iespēju mācīties, kā efektīvi izmantotu digitālās tehnoloģijas. Kā rezultātā, strādājot ar šīm tehnoloģijām, viņi bieži tiek pakļauti stresam. Lai risinātu problēmas, ko rada digitālo un elektronisko tehnoloģiju plašā izmantošana daudznozaru veselības aprūpē visā ES, DDS-MAP projektā ir izveidots Eiropas līmeņa konsorcijs, kurā ietilpst veselības aprūpes iestādes, veselības aprūpes un digitālo tehnoloģiju speciālistus izglītojošas augstskolas, nevalstiskās organizācijas, veselības aizsardzības organizācijas un veselības apdrošinātāji.

Projekta laikā tiks veikta izpēte par veselības aprūpes speciālistu informētību, zināšanām  un pašrefleksiju par digitālo tehnoloģiju izmantošanu gan izglītības iegūšanas procesā, gan profesionālajā praksē. Tā rezultātā tiks radīts pirmais šāda veida pētījums par digitālajām kompetencēm visā Eiropas Savienībā.

Tālākie  projekta rezultāti  paredz:

  • apmācību moduļu izstrādi, kas sniegs zināšanas ārstiem, māsām un citiem veselības aprūpes jomas profesionāļiem, kā risināt dažādas veselības aprūpes jomas problēmas;
  • izstrādāto mācību moduļu pielāgošanu un adaptēšanu mikro-kredītpunktu sistēmai;
  • papildinātās un virtuālās realitātes (AR un VR) platformas izstrādi, izmantojot DDS-MAP zināšanas.

 Vadošais partneris

South East Technological University ( Īrija)

Projekta partneri:

IBK Management Solutions (Vācija), University College Dublin (Īrija), University of Maribor (Slovēnija), Ostfalia University of Applied Sciences (Vācija), University of Udine (Itālija), Klaipedos University (Lietuva), University of Osijeck (Horvātija), Medical University Lublin (Polija), Association of Knowledge and Technology Industries – GAIA (Spānija), Health Authority Teramo – ASL (Itālija), European Association of Service  Providers for People with Disabilities (Beļģija), biedrība EUROFORTIS (Latvija), Mutualia Mutual Social Security Collaboration (Spānija), Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija).