Pieredzes apmaiņa

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžai ir piešķirta Erasmus harta, kas sniedz iespēju Koledžas studentiem piedalīties starptautiskās studentu apmaiņas programmā Erasmus+ un praktizēt kādā no Eiropas valstu klīnikām. Koledža ir izveidojusi veiksmīgu sadarbību ar vairākām augstskolām Baltijas valstīs, Polijā, Francijā, Grieķijā un Portugālē.

Dalība Erasmus+ mobilitātē sniedz iespēju studentiem, docētajiem un personālam iegūt vērtīgu akadēmisko un kultūras pieredzi, apgūt valodu un veicināt starpkultūru izpratni.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža piedalās Nordplus augstākās izglītības programmas finansētā projektā “Nordic Baltic Nursing Network”, īstenojot studentu un docētāju apmaiņas braucienus Ziemeļeiropas un Baltijas valstu starpā. Programmas prioritāte ir kvalitatīva un inovatīva mūžizglītības attīstība un atbalsts inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanā izglītībā.

Dalība Nordplus programmā sniedz iespēju apgūt un izprast Ziemeļvalstu kultūru un valodu.