ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā tiks noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 22 765 950 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums -19 351 057 eiro un valsts budžeta finansējums - 3 414 893 eiro.

Projekta aktivitātes:

 • Projekts līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.
 • 2018.gada 9.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/32/ESF "Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana". 2018.gada 20.martā ir noslēgts līgums ar Piegādātāju apvienību - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža par apmācībām neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšanai.
 • Projekta aktivitātes 2018.gada jūnijā

Īstenotās programmas

 • Profesionālās pilnveides izglītības programma: Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē

 • Programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot Latvijā, Eiropā un Pasaulē konkurētspējīgus speciālistus – māsas - kuras spētu pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mākslīgās asinsrites nodrošināšanā, pirms un pēc krūšu kurvja orgānu operācijām un to laikā, kā arī sniegtu šiem pacientiem kvalitatīvu aprūpi visos ārstēšanas etapos.

  Ilgums: 12 mēneši (13.08.2019.)

  Dalībnieku skaits: 14

  • Neformālās izglītības programma: Sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē

  • Programmas mērķis ir sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilaksi un savlaicīgu diagnostiku, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšanu primārajā veselības aprūpē.

   Ilgums: 12 mēneši (09.10.2019.)

   Dalībnieku skaits: 100

   • Neformālās izglītības programma: Kardioloģisko pacientu aprūpe

   • Programmas mērķis ir sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē.

    Ilgums: 12 mēneši (5.11.2019.)

    Dalībnieku skaits: 120

    • Neformālās izglītības programma: Attīstības psiholoģija

    • Programmas mērķis ir sniegt profesionālas teorētiskās zināšanas par galvenajām psihes attīstības koncepcijām cilvēka psihiskas attīstības likumsakarībām un īpatnībām dažādos vecumposmos.

     Ilgums: 12 mēneši (5.11.2019.)

     Dalībnieku skaits: 130

     • Neformālās izglītības programma: Māsas kompetence elektrokardiogrāfijas interpretēšanā

     • Programmas mērķis ir sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par elektrokardiogrāfiju un pilnveidot praktiskās iemaņas elektrokardiogrāfijas interpretēšanā primārajā veselības aprūpē

      Ilgums: 12 mēneši (5.11.2019.)

      Dalībnieku skaits: 65

      • Neformālās izglītības programma: Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas

      • Programmas mērķis ir sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par antibakteriāliem līdzekļiem, to nozīmēšanu, lietošanu un ietekmi.

       Ilgums: 12 mēneši (14.11.2019.)

       Dalībnieku skaits: 50

       • Neformālās izglītības programma: Sirds patoloģiju agrīna diagnostika

       • Programmas mērķis ir sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par sirds pataloģijām un pilnveidot praktiskās iemaņas sirds pataloģiju agrīnajā diagnostikā primārajā veselības aprūpē.

        Ilgums: 12 mēneši (14.11.2019.)

        Dalībnieku skaits: 45

        • Neformālās izglītības programma: Biežāko pārtikas nepanesību diagnostika un ārstēšana bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā. Uztura bagātinātāju lietošanas lietderība

        • Programmas mērķis ir sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par biežāko pārtikas nepanesību diagnostikas metodēm un ārstēšanu bērniem primārajā aprūpē un slimnīcas etapā, kā arī uztura bagātinātāju piesardzīgu izmantošanu atsevišķu pacientu grupu uzturā. Sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot zināšanas par uztura bagātinātāju lietošanas lietderību.

         Ilgums: 15 mēneši (09.01.2020.)

         Dalībnieku skaits: 80

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149