Priekšlikumi un sūdzības

STUDĒJOŠO PRIEKŠLIKUMU UN SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Iesniegumu var iesniegt individuāli vai studējošo grupas (ja iesniedzēju skaitā ir vismaz 51% vienas studentu grupas studējošo vai vairāku grupu studējošie), neatkarīgi no studiju programmas vai studiju formas.

Iesniegumu, adresētu Koledžas direktorei, var iesniegt Direktora sekretārei 128. kab. vai nosūtīt elektroniski, izmantojot šo formu:

    Pievienot iesniegumu! Dokumentam jābūt parakstītam ar e-parakstu. Pielikuma pieļaujamie formāti ir .edoc*:

    * Visi lauki ir obligāti aizpildāmi !

    Atbilde tiek sniegta desmit darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Iesnieguma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, bet ne ilgāk par mēnesi no iesnieguma saņemšanas brīža.