2024. gadā koledža turpina īstenot vairākas neformālās izglītības programmas, kas tiek realizētas Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr.4.1.2.6./1/24/I/001 ietvaros.

1.

Neformālās izglītības programmas nosaukumsDemences agrīna diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana. Pacientu aprūpe
Mērķa auditorijaĀrsts, ārsta palīgs, māsa
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

10 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 5 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

ZOOM platforma

25.05.2024. plkst.9.00-17.30
15.06.2024. plkst.9.00-17.30
24.08.2024. plkst.9.00-17.30
28.09.2024. plkst.9.00-17.30
26.10.2024. plkst.9.00-17.30

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Baiba Brokāne Čekstere  - sertificēts ārsts-psihiatrs

Marija Legzdiņa – klīniskais un veselības psihologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – Ārsts - 8 TIP; Ārsta palīgs, māsa – 10 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 

https://www.mittoevents.com/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija

Kontaktpersona - Inga Odiņa

Mācību programmas tēmas
 • Biežāk sastopamās demenču formas, etioloģija, patoģenēze, riska faktori, prognoze, klīniskā aina.
 • Demenču farmakoloģiskā un nefarmakoloģiskā ārstēšana.
 • Vispārējā psiholoģiskā novērtēšana.
 • Kognitīvo spēju trenēšanas iespējas kognitīvo funkciju saglabāšanai un slimības attīstības palēnināšanai.
 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas pamata principi demences pacientu aprūpē.
 • Psihosociālas intervences darbā ar demences pacientiem.
 • Atbalsts demences pacientu aprūpētājiem.

2.

Neformālās izglītības programmas nosaukumsMūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem
Mērķa auditorijaĀrsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, farmaceita asistents
Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

 • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 8 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības
Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

ZOOM platforma

20.05., 1.06.2024. plkst.9.00-16.00
3.06., 08.06.2024. plkst.9.00-16.00
9.09.,14.09.2024. plkst.9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Baiba Brokāne Čekstere,  sertificēts ārsts psihiatrs

Elita Ardava, MBA, farmaceite.

Inga Gūtmane, Farmācijas zinātņu maģistrs, farmaceite.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

(Farmaceitiem un farmaceitu asistentiem  - 24 TIP)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 

https://www.mittoevents.com/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija

Kontaktpersona - Inga Odiņa

Mācību programmas tēmas
 • Mūsdienu psihotropo līdzekļu raksturojums.
 • Zāļu mijiedarbība.
 • Biežākās mijiedarbības psihotropajiem līdzekļiem, to noteikšanas rīki.

Šobrīd visas grupas ir nokomplektētas un pieteikšanās ir slēgta