Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

RSU SKMK piedāvā profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi sekojošās kvalifikācijās: Māsa, ārsta palīgs, zobārsta asistents un māsas palīgs.

RSU SKMK informē, ka 2018.gada 11.janvārī ir noslēgts līgums ar Veselības inspekciju par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nodrošināšanu zobārstniecības māsām, māsu palīgiem, ārsta palīgiem un medicīnas māsām, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, ja ir pagājuši vairāk kā pieci gadi no dienas, kad izsniegts medicīniskās izglītības diploms, kā arī personām, kas vēlas veikt pārreģistrāciju vai reģistrācijas termiņa atjaunošanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudē zināšanu un prasmju pārbaudes saturs un apjoms atbilst valsts pārbaudījumu saturam un apjomam attiecīgajā studiju programmā un tiek organziēts ziemas un vasaras eksāmenu sesijas ietvaros.

Maksāšanas kārtība:

Par dalību pārbaudē tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim jums uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā termiņā.

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Papildmācības:

Pēc individuālas vienošanās pretendents var sagatavoties profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudei RSU SKMK e-studiju vidē.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2022./2023. st. gadā:
Teorētiskais un praktiskais eksāmensPieteikuma iesniegšanas datumsKvalifikācijas
No 15.12.2022. līdz 22.12.2022. Līdz 01.12.2022. 

Zobārstniecības māsa, zobārsta asistents, māsas palīgs, māsa, ārsta palīgs. 

Nepieciešamības gadījumā tiks organizēts papildus eksāmens. 

Jautājumu gadījumā sazinieties:

Iveta Dambe

Tālākizglītības nodaļas vadītāja

iveta.dambe@rcmc.lv

+371 26559109