Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude

RSU SKMK piedāvā profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi sekojošās kvalifikācijās:

  • ārsta palīgs (feldšeris);
  • zobārsta asistents;
  • māsas palīgs;
  • masieris.

RSU SKMK informē, ka 2022. gada 17. decembrī ir noslēgts līgums ar Veselības inspekciju par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nodrošināšanu  ārsta palīgiem, zobārsta asistentiem, māsu palīgiem un masieriem.

  • Reģistrējoties pirmreizēji Reģistrā gadījumā, kad pagājuši vairāk kā pieci gadi no diploma iegūšanas attiecīgajā profesijā.
  • Pārreģistrācijai Reģistrā gadījumā, kad nav sakrāti tālākizglītības punkti un tiek izmantota iespēja kārtot pārbaudījumu.
  • Reģistrācijas atjaunošanai Reģistrā gadījumā, kad kopš reģistra derīguma termiņa pagājuši mazāk nekā pieci gadi,  bet persona nav sakrājusi tālākizglītības punktus un izmanto pārbaudījumu kā alternatīvu tālākizglītības punktiem.
  • Reģistrācijas atjaunošanai Reģistrā gadījumā, kad kopš reģistra derīguma termiņa pagājuši vairāk kā pieci gadi.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudē zināšanu un prasmju pārbaudes saturs un apjoms atbilst valsts pārbaudījumu saturam un apjomam attiecīgajā studiju programmā un notiek valsts valodā saskaņā ar izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteikto valsts pārbaudījumu norises kārtību.

Maksāšanas kārtība:

Par dalību pārbaudē tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim jums uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu rēķinā norādītajā termiņā.

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 70 EUR.

Papildmācības:

Pēc individuālas vienošanās pretendents var sagatavoties profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudei RSU SKMK e-studiju vidē.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes 2024. gadā:

Teorētiskais un

praktiskais eksāmens

05.-09.02.2024.

Pieteikumu iesniegšana līdz 01.02.2024.

Zobārsta asistents, Māsas palīgs, Ārsta palīgs, Masieris

Teorētiskais un

praktiskais eksāmens

17.-21.06.2024.

Pieteikumu iesniegšana līdz 13.06.2024.

Zobārsta asistents, Māsas palīgs, Ārsta palīgs, Masieris

Teorētiskais un

praktiskais eksāmens

16.09.-20.09.2024.

Pieteikumu iesniegšana līdz 12.09.2024.

Zobārsta asistents, Māsas palīgs, Ārsta palīgs, Masieris

Teorētiskais un

praktiskais eksāmens

16.-20.12.2024.

Pieteikumu iesniegšana līdz 12.12.2024.

Zobārsta asistents, Māsas palīgs, Ārsta palīgs, Masieris

Nepieciešamības gadījumā kvalifikācijas atbilstības pārbaudes eksāmenu norises grafiks var tikt koriģēts un papildināts.

Lai pieteiktos eksāmenam, lūdzu aizpildītu iesniegumu (skat. sadaļu DOKUMENTI) un izglītību apliecinošu dokumentu sūtīt uz e-pastu iveta.dambe@rcmc.lv.

Jautājumu gadījumā sazinieties:

Iveta Dambe

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

iveta.dambe@rcmc.lv

+371 26559109