Dienesta viesnīca

Koledžas studējošajiem un izglītojamajiem ir pieejami Rīgas Stradiņa universitātes Dienesta viesnīcu pakalpojumi.

RSU ir pieejama studentu dienesta viesnīca Mežciemā: Rīga, Hipokrāta iela 3, netālu no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers”

Studentu dienesta viesnīcu numuriņi ir pieejami īstermiņa un ilgtermiņa īrei.

Cena par dzīvošanu studentu viesnīcā ir fiksēta, un tā ietver maksu par izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem (apkure, ūdens, elektrība, gultasveļas maiņa un citas administrēšanas un uzturēšanas izmaksas). Sākot dzīvot studentu viesnīcā, nepieciešama pirmā mēneša īres maksa un drošības nauda, kas vienāda ar viena mēneša īres maksu (tā tiks atmaksāta četru nedēļu laikā pēc īres līguma termiņa beigām).

Detalizētāka informācija par RSU studentu dienesta viesnīcām, tajā skaitā par maksas apmēru un rezervācijas kārtību, pieejama RSU mājas lapā  https://www.rsu.lv/dienesta-viesnicas

RSU dienesta viesnīca

 

Dienesta viesnīca "Mežciems"