Jauniešu garantija

Jauniešu garantija

JG_kampana_FB2_vizu_lis_720px
 
 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot ikmēneša stipendiju.Izglītības programmaProfesijaMācību ilgumsMācību vietaIepriekšējā izglītība
"Māszinības"Māsas palīgs1 gadsRīgaPēc 9. un 12. klases
(no 18 gadu vecuma)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums pēc vienotās formas
 • Izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Četras fotogrāfijas (3 x 4 cm)
 • Pases vai elektroniskās identifikācijas kartes kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – dokumentu kopijas, kas pilnībā apliecina viņu statusu

Uzņemšana: no 02.07.2018. līdz 31.08.2018., darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Rīgā, Jāņa Asara ielā 5


Tālrunis uzziņām: +371 80 205 805; e-pasts uzziņām: studinfo@rcmc.lv .UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?


Jā, ja:

 • esi vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā vai bērna kopšanas atvaļinājumā.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1 gada izglītības programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (2.PKL/3.LKI)) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases).


JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?


Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana


Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsanas_noteikumi/


Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi.


Mācību plāns māsu palīgiem - ESF grupai šeit


Nodarbību saraksts grupai MP 7 šeit


Kvalifikācijas prakse izglītības programmā Māszinības ar iegūstamo kvalifikāciju "Māsas palīgs" notiek no 2018. gada 5.marta līdz 15.jūnijam

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149