Nepieciešamie dokumenti

Lai pieteiktos studijām, nepieciešamas šādu dokumentu kopijas:

  • pases vai ID kartes kopija
  • atestāta kopija
  • sekmju izraksta kopija
  • centralizēto eksāmenu sertifikāta lapas kopija
  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)
  • dokumenta, kas apliecina uzvārda maiņu (ja nepieciešams), kopija
  • dokumenta, kas apliecina iepriekš iegūto ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju (attiecināms neatliekamās medicīnas ārsta palīga studijām), kopija
  • dokumenta, kas apliecina iepriekš iegūto augstāko izglītību (ja nepieciešama izglītības pielīdzināšana), kopija
  • dokumenta, kas apliecina izglītības vai akadēmiskā grāda iegūšanu ārvalstīs, kopija: iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
  • piesakoties 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām (Ārstniecība, Ārstnieciskā masāža, Farmācija) dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma - 7.00 eiro apmaksu (veicot apmaksu iepriekš ar bankas pārskaitījumu).

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu - uznemsana@rcmc.lv, zvaniet pa tālruni - 67273154

Aicinām iepazīties ar elektroniskās uzņemšanas kārtību

Kā pieteikties 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības/profesionālās vidējās izglītības programmām?
Kā pieteikties arodizglītības programmām?

Jautājumu gadījumā sazinieties ar

Gita Rutka

Lietvede

Saņem atbildes par 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām

+371 67273154


Egita Krankale

Arodizglītības nodaļas sekretāre

Saņem atbildes par profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmām

+371 6727 1435