Pieteikšanās studijām

Pagarināta Ziemas uzņemšana - 24.01.2020.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:


 • Programma "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" - budžeta vietas;
 • Programma "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" - maksas vietas (studiju maksa gadā - 1400 EUR);
 • Programma "Farmācija" ar kvalifikāciju "farmaceita asistents" - maksas vietas (studiju maksa gadā - 1400 EUR ).


 • Programmu apraksti
  • 6.-24.01.2020. Uzņemšana (elektroniski www.rcmc.lv vai klātienē Koledžā)
  • 28. - 30.01.2020. Līgumu noslēgšana (klātienē Koledžā)

  Nepieciešamie dokumenti

  Lai pieteiktos studijām, nepieciešamas šādu dokumentu kopijas:

  • pases vai ID kartes kopija
  • atestāta kopija
  • sekmju izraksts
  • centralizēto eksāmenu sertifikāta lapa
  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)
  • dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja nepieciešams)
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju (attiecināms neatliekamās medicīnas ārsta palīga studijām)
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto augstāko izglītību (ja nepieciešama izglītības pielīdzināšana)
  • Maksājuma uzdevums (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas)*
  • dokuments, kas apliecina izglītības vai akadēmiskā grāda iegūšanu ārvalstīs: iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

  *Saskaņā ar Koledžas cenrādi, jāveic personas reģistrācijas maksa studijām Koledžā:

 • uzņemšana klātienē Koledžā - 10 EUR;
 • uzņemšana elektroniski Koledžas mājaslapā - 7 EUR.
 • Pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos posmos

  NO 6. janvāra

  Pieteikties studijām iespējams ierodoties, Koledžā, J.Asara ielā 5, Studiju nodaļā (131.kab.) katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Iesniedzamo dokumentu sarakstu lūdzam skatīt augstāk.

  Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu - uznemsana@rcmc.lv, zvaniet pa tālruni - 67273154 vai 26145690.

  Ziemas uzņemšana

  Pievienot dokumentus:

  Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 3Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

  *Maksājuma summa par reģistrēšanos studijām ir nemainīga neatkarīgi no izvēlēto programmu pieteikšanās skaita.

  Vasaras uzņemšana 2020./2021.

  Uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajam gadam notiks 2020. gada jūnijā.

  Sīkāka informācija sekos!

  Iepazīsties ar Koledžas piedāvātajām izglītības programmām ŠEIT.

  Jautājumu gadījumā sazinieties ar

  Gita Rutka

  Egita Krankale

  Arodizglītības nodaļas sekretāre

  +371 67271435