Pieteikšanās studijām

Piesakies programmas “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina pieteikties profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem. Šie kursi tiek organizēti, lai varētu kārtot eksāmenu, sertifikāta iegūšanai Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība:

 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā (kvalifikācija „Ārsta palīgs”);
 • VAI
 • vidējā profesionālā izglītība medicīnā (feldšera kvalifikācija).

 • Pieteikšanās kursiem

  no 1.08.2019. līdz 13.09.2019.:

 • aizpildot pieteikuma anketu mūsu mājas lapā;
 • personīgi ierodoties Koledžā, (Rīga, J.Asara ielā 5,) Studiju nodaļā (131.kab.) katru darba dienu no pl. 9.00 līdz 17.00. Kontaktpersona: Studiju nodaļas lietvede Inese Ščeglova, t.67273154.
 • VAIRĀK INFORMĀCIJU UZZINI UN PIETEIKUMU AIZPILDI ŠEIT.

  Uzņemšana 2019./2020.

  Turpinās uzņemšana Koledžā šādās programmās:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā studiju programma "Ārstniecība" (neatliekamās medicīnas ārsta palīgs) - ESF līdzekļiem;
 • Vidējās profesionālās izglītības programma "Bērnu aprūpe" (auklis) - ESF līdzekļiem (līdz 30.08.2019.).
 • Uzņemšana notiek klātienē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 (120. kabinetā).

  Nepieciešamie dokumenti

  Lai pieteiktos studijām, nepieciešamas šādu dokumentu kopijas:

  • pases vai ID kartes kopija
  • atestāta kopija
  • sekmju izraksts
  • centralizēto eksāmenu sertifikāta lapa
  • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams)
  • dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu (ja nepieciešams)
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju (attiecināms neatliekamās medicīnas ārsta palīga studijām)
  • dokuments, kas apliecina iepriekš iegūto augstāko izglītību (ja nepieciešama izglītības pielīdzināšana)
  • Maksājuma uzdevums (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas)*
  • dokuments, kas apliecina izglītības vai akadēmiskā grāda iegūšanu ārvalstīs: iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

  *Saskaņā ar Koledžas cenrādi, jāveic personas reģistrācijas maksa studijām Koledžā (1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, izņemot programmā "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "neatliekamās medicīnas ārsta palīgs"):

 • uzņemšana klātienē Koledžā - 10 EUR.
 • Pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos posmos

  NO 1. JŪLIJA

  Pieteikties studijām iespējams ierodoties, Koledžā, J.Asara ielā 5, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz17:00. Iesniedzamo dokumentu sarakstu lūdzam skatīt augstāk.