Operatīvā vienība

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Operatīvā vienība izveidota sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu. Darbojoties Operatīvajā vienībā, studentiem ir iespēja apgūt prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, kā arī cietušo glābšanā un meklēšanā.

Operatīvās vienības uzdevumi

 • darboties ārkārtas situācijās
 • plānot un saskaņot rīcības stratēģiju
 • paaugstināt gatavības un reaģēšanas spējas
 • apgūt vietējo ģeogrāfiju un apzināt riska iespējas
 • piedalīties mācībās, masu pasākumos
 • būt gataviem mobilizēties divu stundu laikā pēc trauksmes saņemšanas

Operatīvās vienības aktivitātes

 • Ikgadējas valsts mēroga Operatīvās vienības sacensības
 • Reģionālas un valsts mēroga Pirmās Palīdzības (PP) sacensības
 • Apmācības, semināri, kursi prasmju pilnveidei
 • PP nodrošināšana masu pasākumos
 • Iejušanās statistu lomās

Sacensību mērķi un uzdevumi

 • padziļināt dalībnieku zināšanas par PP, glābšanas un meklēšanas, psiholoģiskā atbalsta un tā savlaicīgas sniegšanas nozīmi dažādās situācijās
 • veicināt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajiem (saslimušajiem) dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās
 • noskaidrot dalībnieku zināšanu un prasmju līmeni
 • popularizēt Starptautiskās Sarkanā Krusta idejas un principus
 • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Roberts Trencis
  Tavs prāts ir kā izpletnis – tas nedarbojas, ja nav atvērts! Jebkura diena, kurā iemācies ko jaunu, nav velti nodzīvota!
  Roberts Trencis
  Operatīvās vienības vadītājs