Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma FARMĀCIJA (41 725), kvalifikācija "Farmaceita asistents"

 • Kvalifikācija: farmaceita asistents
 • Studiju ilgums: 2.5 gadi
 • Studiju maksa: 1700 eiro*
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Valsts apmaksātas budžeta vietas: 10
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 12.01.2029.
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts īsā cikla profesionālā augstākā izglītības diploms un kvalifikācija “Farmaceita asistents”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātē
 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmācijas programmā

*Maksu par studijām ir iespējams maksāt pa daļām, veicot maksājumu pa mēnešiem, semestriem vai gadu.

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Farmācija”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

 

Kāpēc Farmaceita asistents?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes farmaceita asistenta profesijā
 • Iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, kā arī profesionālās spējas pacientu farmaceitiskajā aprūpē
 • Iegūt prasmes un iemaņas patstāvīgi rīkoties dažādās situācijās aptiekās
 • Iemācīties gatavot medikamentus
 • Attīstīt prasmes sniegt neatliekamo palīdzību

Ko apgūšu studijās?

 • Studēsi farmaceitisko informāciju un informācijpratību, veselības aprūpes preču zinības, ķīmiju, farmakognoziju, farmakoloģiju, farmaceitiskās tehnoloģijas pamatus, praktisko farmāciju un farmācijas likumdošanu, farmakoterapiju, sociālā farmāciju un farmaceitisko aprūpi, patoloģiju, cilvēka biofiziku un bioķīmiju, citoloģiju un ģenētiku, toksikoloģiju un pirmo palīdzību, augu un dzīvnieku bioloģiju

Par ko varu kļūt?

 • Par speciālistu, kurš varēs strādāt aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā farmaceita uzraudzībā
 • Strādājot aptiekā, varēsi veikt zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu un gatavot zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem
 • Varēsi informēt pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem
 • Varēsi veicināt farmaceita asistenta profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību

Ko studēt tālāk?

 • Studijas iespējams turpināt Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātē

Studiju kursi

11. kurss
 • Ievads specialitātē (Ētika farmaceita asistenta praksē)
 • Farmācijas terminoloģija svešvalodās (angļu val., latīņu val. un krievu val.)
 • Uzņēmējdarbības modulis (Profesionālo tiesību pamati, Saskarsmes psiholoģija un profesionālā komunikācija, Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati)
 • Vide un veselība (Vides veselība un higiēna, Mikrobioloģija)
 • Cilvēka anatomija
 • Normālā fizioloģija
 • Cilvēka biofizika un bioķīmija
 • Citoloģija un ģenētika
 • Augu un dzīvnieku bioloģija
 • Farmaceitiskā informācija un informācijpratība
 • Veselības aprūpes preču zinības
 • Vispārīgā un neorganiskā ķīmija
 • Organiskā ķīmija
 • Analītiskā ķīmija
 • Aptiekas zāļu formu tehnoloģijas
 • Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe
 • Prakse
 • 22. kurss
 • Ievads specialitātē (pētniecības pamati, statistika)
 • Uzņēmējdarbības modulis (Saskarsmes psiholoģija un profesionālā komunikācija, Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati,Grāmatvedība)
 • Cilvēka biofizika un bioķīmija
 • Farmaceitiskā ķīmija
 • Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija
 • Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe
 • Pataloģija
 • Toksikoloģija
 • Farmakognozija
 • Farmakoloģija
 • Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošana
 • Farmakoterapija
 • Izvēles kurss (Slimnīcas farmācija, Veterinārās farmācijas pamati)
 • Prakse
 • 33. kurss
 • Civilā aizsardzība
 • Pirmā palīdzība
 • Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošana
 • Izvēles kurss (Uztura bagātinātāji, Ķīmija un kosmētika)
  • Farmaceita asistenti ir veselības aprūpes profesionāļi, kuri tuvākajās gadu desmitgadēs būs ļoti pieprasīti darba tirgū. Farmācijas nozarē ir interesanti strādāt, jo vide vienmēr ir mainīga – jaunas zāles un citi produkti, dažādi klienti un interesants darbs zāļu izgatavošanā. Nāksies nepārtraukti papildināt savas zināšanas, lai palīdzētu pacientiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, pareizi lietojot ārsta izrakstītās zāles un strādājot roku rokā ar farmaceitiem.
   Artūrs Praškilēvics
   Programmas direktors