Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA (41 722), kvalifikācija "Masieris"

 • Kvalifikācija: masieris
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Valsts apmaksātas budžeta vietas: 7
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 11.01.2029.
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Masieris”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē

 

*Maksu par studijām ir iespējams maksāt pa daļām, veicot maksājumu pa mēnešiem, semestriem vai gadu.

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

Kāpēc Masieris?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes masiera profesijā
 • Attīstīt spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus
 • Apgūt pacientu veselības veicināšanu un funkcionālā stāvokļa saglabāšanu
 • Iemācīties novērtēt pacienta aktuālo veselības stāvokli un iespējamās kontrindikācijas masāžas procedūrām
 • Apgūt iemaņas un prasmes pielietot masāžai atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskās vielas
 • Iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, tā veicinot masiera profesijas attīstību, jo veselības aprūpe ir pierādījumos balstīta

Ko apgūšu studijās?

 • Studiju procesā apgūsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, higiēnā, patoloģijā, sabiedrības veselībā, propedeitikā
 • Apgūsi zināšanas un prasmes darba un civilajā aizsardzībā, ergonomikā, klīniskajā medicīnā, pētniecībā kā arī uzņēmējdarbībā, psiholoģijā un svešvalodās, un attīstīsi prasmes sniegt neatliekamo palīdzību
 • Padziļināti apgūsi klasisko masāžu un speciālos masāžas veidus, kā, piemēram, aparātmasāžu, grūtnieču masāžu, bērnu masāžu, segmentāro masāžu un medicīnisko rehabilitāciju, un alternatīvās masāžas veidus

Par ko varu kļūt?

 • Par masieri, kurš varēs strādāt Latvijas un ārvalstu ārstniecības iestādēs un rehabilitācijas centros, skaistumkopšanas salonos, veselības centros, sporta klubos, kā arī, varēsi strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants

Ko studēt tālāk?

 • Studijas iespējams turpināt Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē

Studiju kursi

11. kurss
 • Ievads specialitātē
 • Medicīnas terminoloģija svešvalodās (angļu val.,latīņu val. un krievu val.)
 • Anatomija
 • Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija
 • Psiholoģija (Profesionālā komunikācija)
 • Pedagoģija
 • Vide un veselība
 • Klasiskā masāža
 • Propedeitika
 • Klīniskā medicīna (Iekšķīgās slimības, Dermatoveneroloģija, Neiroloģija, Vispārīgā ķirurģija un traumatoloģija, Farmakoloģija)
 • Uzņēmējdarbības modulis (Lietvedība, Informācijpratība)
 • Aromterapija
 • Veselības sporta pamati
 • Medicīniskā rehabilitācija (Ūdensdziedniecības pamati)
 • Darba aizsardzība un ergonomika
 • Prakse
 • 22. kurss
 • Uzņēmējdarbības modulis (Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, Grāmatvedība, Projektu sagatavošana un vadība)
 • Segmentārā masāža
 • Manuālā limfodrenāža
 • Masāža pie dažādām saslimšanām
 • Punktu un pēdu masāža
 • Sporta un saistaudu masāža
 • Estētiskā aparātmasāža
 • Pediatrija un bērnu masāža
 • NMP un civilā aizsardzība
 • Pētniecības metodes
 • Izvēles kurss (Ievads alternatīvajos masāžu veidos, nūjošana)
 • Prakse
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Une Veseta
   Laimīgs ir tas cilvēks, kuram ir izdevies atrast savu masieri - medicīnas darbinieku, kuram var uzticēties un kurš, pirmkārt, rūpēsies par klienta veselības saglabāšanu, bet, nepieciešamības gadījumā, būs nozīmīgs komandas spēlētājs gan pacienta ārstniecības, gan rehabilitācijas procesā. Koledžā iegūta izglītība rada vēlēšanos un sniedz iespēju kļūt par šādu masieri - uzticības personu.
   Una Veseta
   Studiju programmas "Ārstnieciskā masāža" direktore