Akadēmiskā personāla vēlēšanas

RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla VAKANCĒM

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija” īstenošanai

Ievēlēšanas termiņš: no 2023. gada 1. septembra uz 6 gadiem.   

Atalgojums 10,00 - 13,00 EUR par akadēmisko stundu.

Pilnas slodzes apjoms 84 akadēmiskās stundas mēnesī.

Prasības kandidātiem atrodamas šeit.

Lektora amata pienākumi atrodami šeit.

Docenta amata pienākumi atrodami šeit.

Lai piedalītos konkursā, Pretendentiem jāiesniedz:

  • iesniegums (paraugs atrodams šeit)
  • akadēmiskā un/vai zinātniskā grāda iegūšanu, kā arī akadēmiskā un praktiskā darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas
  • CV Europass formātā (paraugs atrodams šeit), kurā norādīta arī administratīvā, organizatoriskā, akadēmiskā un pētniecības darba pieredze, kā arī pēdējo 6 gadu publikācijas
  • citi dokumenti pēc Pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturo viņa kvalifikāciju

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski no 2023. gada 10. marta līdz 10. aprīlim (ieskaitot), sūtot tos uz e-pastu: [email protected] ar norādi “Akadēmiskā personāla vēlēšanas”.

CITAS VAKANCES

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149