RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla VAKANCĒM

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Māszinības”, „Ārstniecība”, “Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija” īstenošanai

1Humanitārās zinātnes

1.Medicīnas terminoloģija svešvalodās Latīņu valoda/1 vakance

2.Medicīnas terminoloģija svešvalodās Angļu valoda/Lektors/1 vakance

2Sociālās zinātnes

3.Psiholoģija Docents/1 vakance

3Dabas zinātnes

4.Bioloģija / Anatomija, fizioloģija Lektors/2 vakances

4Nozaru studiju kursi

5.Medicīna / Farmakoloģija Docents /1 vakance

6.Medicīna / Sabiedrības veselības aprūpe Docents/1 vakance

7.Medicīna / Pediatrija Docents /1 vakance

8.Medicīna / NMP pediatrijā, bērnu slimības Docents/1 vakance

9.Veselības aprūpe / Rehabilitācija, fizikālā terapija,ārstnieciskā vingrošana Docents/1 vakance

10.Medicīna / Ginekoloģija Lektors/1 vakance

11.Medicīna / Ķirurģija Lektors/1 vakance

12.Medicīna / Internās slimības Lektors/1 vakance

13.Medicīna / Farmakoloģija Lektors/2 vakances

14.Medicīna / Traumatoloģija Lektors/1 vakance

15.Medicīna / Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē Lektors/1 vakance

16.Farmācija / Vispārējā un neorganiskā ķīmija Lektors/1 vakance

17.Veselības aprūpe / Aprūpes filozofija Lektors/1 vakance

18.Veselības aprūpe / Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe Lektors/1 vakance

19.Veselības aprūpe / Pacientu drošība Asistents/1 vakance

20.Veselības aprūpe / Klīniskās procedūras māsu praksē Asistents/1 vakance

21.Medicīna / Katastrofu un militārā medicīna, civilā aizsardzība Asistents/1 vakance

Ievēlēšanas termiņš: no 2019.gada 1.septembra uz 6 gadiem.

Atalgojums no 7,5 līdz 13 EUR par akadēmisko stundu.

Prasības Docenta, lektora un Asistenta amata kandidātiem atrodamas ŠEIT.

Lai piedalītos konkursā, Pretendentiem jāiesniedz:

  • iesniegums (paraugs atrodams ŠEIT)

  • akadēmiskā un/vai zinātniskā grāda iegūšanu, kā arī akadēmiskā un praktiskā darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas
  • CV Europass formātā (paraugs atrodams ŠEIT)

    kurā norādīta arī administratīvā, organizatoriskā, akadēmiskā un pētniecības darba pieredze, kā arī pēdējo 6 gadu publikācijas
  • citi dokumenti pēc Pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturo viņa kvalifikāciju

Asistenta amata pienākumi atrodami ŠEIT.

Lektora amata pienākumi atrodami ŠEIT.

Docenta amata pienākumi atrodami ŠEIT.

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski no 2019.gada 20.marta līdz 19.aprīlim (ieskaitot), sūtot tos uz e-pastu: linda.venskus@rcmc.lv

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149