Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Zobārstniecība


 • Kvalifikācija: zobārstniecības māsa
 • Budžeta vietas: 18
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju ilgums: 2 gadi
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Izglītības programma licencēta: 2016.gada 5.februārī

Lasīt vairāk

Bērnu aprūpe


 • Kvalifikācija: auklismāsa
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju ilgums: 1.5 gads
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Izglītības programma licencēta: 2015.gada 08.aprīlī

Lasīt vairāk