Profesionālā vidējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Zobārstniecība


  • Kvalifikācija: zobārstniecības māsa
  • Studiju maksa: 1400 EUR gadā
  • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
  • Studiju ilgums: 2 gadi
  • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
  • Izglītības programma licencēta: 2016.gada 5.februārī
  • Studiju programma "Zobārstniecība" akreditēta līdz 2024. gada 30. maijam

Lasīt vairāk