Zinātniskās darbības attīstības projekts

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina iekšējās zinātniskās pētniecības projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

 • sekmēt Koledžas akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu saistībā ar pētniecību
 • veicināt jaunrades un pētniecības aktivitātes Koledžā
 • veicināt Koledžas aktivitāti un līdzdalību aktuālu veselības aprūpes problēmu risināšanā, sekmējot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos

Projekta maksimālais īstenošanas laiks: 24 mēneši.

Konkursa projekta pieteikuma iesniedzēji var pretendēt uz projekta finansējumu līdz 10 000 EUR.

Projekta iesniegšanas nosacījumi:

Konkursā ar pieteikumu var piedalīties gan individuāli, gan pētnieku grupa, kuras vadītājs ir Koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis.

Projekta pieteikums elektroniskā formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls) līdz 2022.gada 22.jūnijam pl.12.00 RSU Sarkanā Krusta medicīna koledžā (128.kab.), kā arī elektroniskā formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Pētniecības projekta prioritārie pētniecības virzieni saskaņā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas attīstības stratēģiju 2021.-2027.gadam ir sekojoši:

 • Prakses efektivitātes paaugstināšana Studiju virzienā Veselības aprūpe
 • digitālo veselības risinājumu plašāka izmantošana veselības aprūpē, E-veselība- iespējas un sadarbība pacienta labā
 • Jaunās tehnoloģijas un virtuālā vide pacientu aprūpē
 • Bioloģiskā novecošanās, ar to saistītās senioru veselības aprūpes problēmas un dzīves kvalitāte
 • Indivīdu ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes problēmas
 • Vides ietekme un mijiedarbība veselības saglabāšanai dažādās vecuma grupās
 • Sabiedrības veselības veicināšana.
 • Masiera darbība indivīda veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanā
 • ārsta palīga darbības izpēte primārajā veselības aprūpē
 • ārsta palīga darbības izpēte sekundārajā veselības aprūpē
 • ārsta palīga darbības izpēte terciārajā veselības aprūpē
 • ārsta palīga darbības izpēte Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pirmsstacionāra posmā.
 • Farmaceitiskā aprūpe un farmaceita asistenta loma.
 • Starppdisciplināra sadarbība un komunikācija,
 • kaitējumu riska novēršana pacientam, drošība pacienta aprūpē un ārstēšanā

Pretendents var iesniegt projekta pieteikumu arī kādā citā aktuālā pētniecības virzienā veselības jomā.

Svarīgi! Lai pretendētu uz Koledžas finansiālo atbalstu, sagatavotajā projekta pieteikumā ir jānorāda projekta ideja, tās īstenošanas plāns un izmaksu aprēķini.

Pieteikuma veidlapa un pielikumi:

Pētniecības projektu konkursa nolikums (2.4. pielikums)

Projekta pieteikums (1. pielikums)

Projekta izdevumu plānojums, tāme (5.pielikums)

Konkursa norises kalendārs:

08.jūnijs – konkursa izsludināšana

22.jūnijs – pētniecības projekta pieteikumu iesniegšana dalībai konkursā

22.jūnijs – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas I kārta

01.jūlijs – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas II kārta un rezultātu paziņošana

Papildu informācija: Sanita Litiņa, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, J.Asara iela 5, Rīga, e-pasts [email protected]

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149