Zinātniskās darbības attīstības projekts

Zinātniskās darbības attīstības projekts

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina iekšējās zinātniskās pētniecības projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

  • sekmēt Koledžas akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu saistībā ar pētniecību
  • veicināt jaunrades un pētniecības aktivitātes Koledžā
  • veicināt Koledžas aktivitāti un līdzdalību aktuālu veselības aprūpes problēmu risināšanā, sekmējot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos

Projekta maksimālais īstenošanas laiks: 24 mēneši.

Konkursa projekta pieteikuma iesniedzēji var pretendēt uz projekta finansējumu līdz 10000 EUR.

Projekta iesniegšanas nosacījumi:

Konkursā ar pieteikumu var piedalīties gan individuāli pētnieki, gan pētnieku grupa, kuras vadītājs ir Koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis.

Pētniecības projekta prioritārie pētniecības virzieni ir sekojoši:

  • veselības veicināšana
  • ģimenes veselība
  • vides veselība un drošība
  • rehabilitācija
  • farmaceitiskā aprūpe

Pretendents var iesniegt projekta pieteikumu arī kādā citā aktuālā pētniecības virzienā veselības aprūpes jomā.

Svarīgi! Lai pretendētu uz Koledžas finansiālo atbalstu, sagatavotajā projekta pieteikumā ir jānorāda projekta ideja, tās īstenošanas plāns un izmaksu aprēķini.

Pieteikuma veidlapa un pielikumi:

Pētniecības projektu konkursa nolikums (2.4. pielikums)

Projekta pieteikums (1. pielikums)

Projekta izdevumu plānojums, tāme (5.pielikums)

Projekta pieteikums elektroniskā formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls) līdz 2021.gada 21.jūnijam pl.12.00 RSU Sarkanā Krusta medicīna koledžā (128.kab.), kā arī elektroniskā formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi sanita.litina@rcmc.lv.

Konkursa norises kalendārs:

19.maijs – konkursa izsludināšana

21.jūnijs – pētniecības projekta pieteikumu iesniegšana dalībai konkursā

22.jūnijs – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas I kārta

30.jūnijs – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas II kārta un rezultātu paziņošana

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149