Paplašini savas zināšanas praksē Ziemeļu un Baltijas reģionā

Par Nordplus programmu

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem. 2011. gadā Ziemeļu Ministru padome apstiprināja Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem. No 2012. līdz 2016. gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma.

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.


Programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Nordplus Augstākās izglītības programma atbalsta augstskolu studentu un pasniedzēju apmaiņas braucienus, projektus un sadarbības tīklus augstākās izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā.


Aktuālā informācija par Covid-19

Piesardzīga ceļošana

Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Noskaidrot, vai izvēlētā mācību iestāde uzņem iebraucošos studentus, var

šeit.

Nordplus programmas mērķi

Programmas mērķgrupas

Augstākās izglītības iestāžu:

  • studenti
  • akadēmiskais personāls
  • administrācijas darbinieki

Programmas mērķi

  • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm programmas dalībvalstīs, veidojot sadarbības tīklus, daloties pieredzē, kā arī izplatot labās prakses piemērus un inovatīvus rezultātus
  • sniegt ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā
  • sniegt ieguldījumu sadarbībā starp augstākās izglītības iestādēm un darba devējiem, stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba dzīvi

Nordplus programmas aktivitātes

Programmas ietvaros atbalstu iespējams saņemt trīs veidu aktivitātēm: mobilitātēm, projektu un sadarbības tīklu aktivitātēm:

Nordplus izbraucošās mobilitātes

2018/2019

4

Prakses mobilitāte

2015/2016

2

Prakses mobilitāte

2014/2015

2

Prakses mobilitāte

2013/2014

2

Prakses mobilitāte

2012/2013

2

Prakses mobilitāte

2011/2012

2

Prakses mobilitāte

Nordplus iebraucošās mobilitātes

2019/2020

6

Prakses mobilitāte

2018/2019

7

Prakses mobilitāte

2017/2018

3

Prakses mobilitāte

2016/2017

3

Prakses mobilitāte

2015/2016

5

Prakses mobilitāte

2014/2015

7

Prakses mobilitāte

2013/2014

4

Prakses mobilitāte

2012/2013

4

Prakses mobilitāte

2011/2012

6

Prakses mobilitāte

Jautājumu gadījumā sazinieties:

Monta Kaiva Konovalova

Starptautiskās sadarbības speciāliste

+371 67630910