Studiju programmas

Studiju programmas Tavai izaugsmei

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā par valsts budžeta līdzekļiem tiek īstenotas divas:

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

“Zobārstniecība” (35b 724001), kvalifikācija – zobārstniecības māsa
“Bērnu aprūpe” (35b 761011), kvalifikācija – auklis

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Tālākizglītības nodaļas mērķis ir radīt iespēju ikvienam interesentam paplašināt savas zināšanas un prasmes, kā arī celt kvalifikāciju atbilstoši individuālajām vajadzībām, interesēm un iepriekš iegūtajam izglītības līmenim.

Galvenie uzdevumi:

  • Plānot un organizēt formālās un neformālās tālākizglītības pasākumus
  • Plānot un pārraudzīt koledžas darbinieku tālākizglītību
  • Izvērtēt iespējas piedalīties ES un citu finansētāju izsludinātajos projektu konkursos tālākizglītības jomā
  • Sniegt informāciju par pieejamajām profesionālās pilnveides iespējām

Budžeta vietu skaits 2019./2020. akadēmiskajam studiju gadam

Māsa

80

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Māszinības”

Ārsta palīgs

60

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstniecība”

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

10

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstniecība”

Masieris

3

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Ārstnieciskā masāža”

Farmaceita asistents

5

budžeta vietas


1. līmeņa profesionālā augstākā studiju programma “Farmācija”

Māsas palīgs

108

budžeta vietas


Arodizglītības mācību programma “Māszinības"Zobārstniecības māsa

18

budžeta vietas


Profesionālās vidējās izglītības mācību programma “Zobārstniecība”

Auklis

12

budžeta vietas


Profesionālās vidējās izglītības mācību programma “Bērnu aprūpe” 12 budžeta vietas ESF projekta ietvaros