Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma MĀSZINĪBAS (41 723), kvalifikācija "Māsa"

2021./2022. akadēmiskajā gadā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Māszinības" reflektanti netiek uzņemti (pamatojums Ministru kabineta rīkojums Nr. 537 "Par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību")

Turpmāk māsas kvalifikāciju varēs iegūt profesionālā bakalaura studiju programmā kādā no Latvijas universitātēm.