Arodizglītības programma MĀSZINĪBAS (32a 723 00 1), kvalifikācija "Māsas palīgs"

 • Kvalifikācija: māsas palīgs
 • Budžeta vietas: 108
 • Programmas studiju ilgums: 1 gads
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamatizglītība (no 18 gadu vecuma)
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 15.11.2027. (licence izsniegta 07.09.2021.)
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija "Māsas palīgs", kas atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • tālākizglītības kursos
 • pilnveides izglītības programmās
 • Darba iespējas pēc mācībām:
 • primārās veselības aprūpes iestādēs
 • stacionāros
 • rehabilitācijas iestādēs
 • bērnu aprūpes iestādēs

Studiju programmas uzdevumi un mērķi

Studiju programmas plāns

 • humanitāro zinību kurss
 • bioloģisko zinību kurss
 • aprūpes kurss
 • procedūru standarti
 • kvalifikācijas prakse
 • patstāvīgais darbs

Studiju programmas mērķis

 • Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas

Studiju kursi

1kurss
 • Pacientu aprūpes psiholoģija un aprūpes ētika
 • Anatomija, fizioloģija ar patoloģijas pamatiem
 • Vide (mikrobioloģija, higiēna un epidemioloģijas pamati)
 • Ievads aprūpē, pacienta novērošana, novērtēšana
 • Aprūpe pacientiem ar veselības traucējumiem
 • Pacientu aprūpes īpatnības internajās slimībās
 • Pacientu aprūpes īpatnības vispārējā ķirurģijā, traumatoloģijā un onkoloģijā
 • Bērnu aprūpes īpatnības
 • Geriatriska cilvēka aprūpes īpatnības
 • Pirmā palīdzība un intensīvās terapijas pacientu aprūpe
 • Procedūru standarti
 • Praktiskās nodarbības mācību laboratorijās un prakse veselības
 • aprūpes iestādēs