Māszinības (pēc pamatizglītības)

Arodizglītības programma MĀSZINĪBAS (32a 723 00 1), kvalifikācija "Māsas palīgs"

 • Kvalifikācija: māsas palīgs
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamatizglītība (no 18 gadu vecuma)
 • Programmas studiju ilgums: 1 gads
 • Budžeta vietas: 108
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 01.12.2021. [Studiju virziena akreditācijas lapa] [Licence]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija "Māsas palīgs", kas atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • tālākizglītības kursos
 • pilnveides izglītības programmās
 • Darba iespējas pēc mācībām:
 • primārās veselības aprūpes iestādēs
 • stacionāros
 • rehabilitācijas iestādēs
 • bērnu aprūpes iestādēs

Studiju programmas uzdevumi un mērķi

Studiju programmas plāns

 • humanitāro zinību kurss
 • bioloģisko zinību kurss
 • aprūpes kurss
 • procedūru standarti
 • kvalifikācijas prakse
 • patstāvīgais darbs

Studiju programmas mērķis

 • Izglītības procesa rezultātā sagatavot aprūpes darbinieku, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas

Studiju kursi

1kurss
 • Pacientu aprūpes psiholoģija un aprūpes ētika
 • Anatomija, fizioloģija ar patoloģijas pamatiem
 • Vide (mikrobioloģija, higiēna un epidemioloģijas pamati)
 • Ievads aprūpē, pacienta novērošana, novērtēšana
 • Aprūpe pacientiem ar veselības traucējumiem
 • Pacientu aprūpes īpatnības internajās slimībās
 • Pacientu aprūpes īpatnības vispārējā ķirurģijā, traumatoloģijā un onkoloģijā
 • Bērnu aprūpes īpatnības
 • Geriatriska cilvēka aprūpes īpatnības
 • Pirmā palīdzība un intensīvās terapijas pacientu aprūpe
 • Procedūru standarti
 • Praktiskās nodarbības mācību laboratorijās un prakse veselības
 • aprūpes iestādēs
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Sauškina
   Mūsu pedagogiem un audzēkņiem ir siltas un atsaucīgas sirdis - ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem, tāpēc mēs mācāmies kopā, topot par profesionāliem veselības aprūpes komandas locekļiem ar plašām zināšanām, prasmēm un iemaņām.
   Ilze Sauškina
   Arodizglītības programmas "Māszinības" pedagogs
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
   Vērtība nav tas, ko saņemam, bet gan tas, ko ieguldām citos. Mūsu koledžas pedagogi mācību procesā dalās ar audzēkņiem gan ar savām profesionālajām zināšanām, gan dzīves gudrību, gan cilvēcīgu labestību. Un mūsu audzēkņi to visu nodod tālāk pacientiem, viņus aprūpējot.
   Ilze Gaile
   Arodizglītības nodaļas vadītāja