Erasmus+ personāla apmaiņa

Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Erasmus+ programma atbalsta

 • docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji un augstskolas uzaicināti vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
 • personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību:
 • mācībās
 • darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā

Minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļošanas dienas

Maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas


Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Erasmus+ mērķi

 • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā
 • iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm
 • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem
 • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam

Erasmus+ izbraucošās mobilitātes statistika

2018/2019

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

11

Docētāju/personāla mobilitāte

Erasmus+ iebraucošās mobilitātes statistika

2018/2019

12

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

8

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

13

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

2

Docētāju/personāla mobilitāte
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Diāna Kreicuma
  Ja vēl domā, svārsties, braukt vai nebraukt? Brauc, es esmu pārliecināta, ka nenožēlosi un būsi tikai ieguvējs ne tikai profesionālā ziņā, bet arī garīgā!
  Diāna Kreicuma
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Amanda Muceniece
  Erasmus+ prakse: tā ir vienreizēja un lieliska iespēja papildināt savas zināšanas par jomu, kurā vēlos veidot karjeru!
  Amanda Muceniece
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Renāte Kārkliņa
  Visas mobilitātes laikā sadarbojos gan ar nosūtošo, gan uzņemošo institūciju, kas palīdzēja tikt galā ar dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Tas lika justies droši, zinot, ka neskaidrību gadījumā ir kam jautāt. Arī par to paldies!
  Renāte Kārkliņa
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Viktorija Dolgareva
  Nekad nebūtu domājusi, ka šie divi mēneši tik ļoti ietekmēs mani un manu dzīvi. Bet tā tas ir. Es sapratu, ka ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi, kļūstot atvērtākai, pozitīvākai un dzīvespriecīgākai. Nebaidīties no grūtībām un vienkārši izbaudīt dzīvi. Cilvēkus, kurus iepazinu prakses laikā, atcerēšos visu dzīvi, jo gan viņi paši, gan viņu dzīvesstāsti ir mani iedvesmojuši. Uz jautājumiem "Vai ir vērts braukt uz praksi ārpus Latvijas?" un "Vai ir jēga piedalīties Erasmus programmā?" viennozīmīgi varu atbildēt – jā, tas ir tā vērts!
  Viktorija Dolgareva
  Lasīt vairāk
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - ERASMUS+ veiksmes stāsti - Inguna Riekstiņa
  Studentiem, kuri apsver ideju doties Erasmus apmaiņas programmā – iesaku neapsvērt šādu ideju, bet vienkārši pieteikties, jo šādu izvēli savā dzīvē nenožēlosiet itin nemaz! Jauni draugi, jaunas un stiprākas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas, kas mūsu māsu darbā ir pats svarīgākais.
  Inguna Riekstiņa
  Lasīt vairāk

Jautājumu gadījumā sazinieties ar speciālisti starptautiskās sadarbības jautājumos

Irīna Rudenko

Projektu koordinatore

+371 6727 9347