Erasmus+ personāla apmaiņa

Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Erasmus+ programma atbalsta

 • docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji un augstskolas uzaicināti vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
 • personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību:
 • mācībās;
 • darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā
 • ieguldījumu iesaistīto institūciju pilnveidē

Projekta finansējumu piešķir:

 • uzturēšanās izdevumiem (individuālais atbalsts)
 • ceļa izdevumiem

Personāla mācības:

 • minimālais ilgums – divas dienas (neieskaitot ceļošanu)
 • maksimālais ilgums – divi mēneši (neieskaitot ceļošanu)

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz astoņas lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Šis minimums nav attiecināms uz uzaicinātajiem vieslektoriem no attiecīgās jomas uzņēmumiem.

Ja docēšanas mobilitāte ir apvienota ar personāla mācību mobilitāti, tad īstenojamo lekciju akadēmiskās stundas samazināmas uz četrām vienā nedēļā (vai īsākā periodā).

Ja tiek īstenota uzaicināto vieslektoru mobilitāte no attiecīgās jomas uzņēmumiem, minimālais mobilitātes ilgums ir 1 diena.

Plašāka informācija atrodama šeit.

Aktuālā informācija par Covid-19

Piesardzīga ceļošana

Valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Erasmus+ mērķi

 • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā
 • iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm
 • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem
 • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam

Erasmus+ izbraucošās mobilitātes statistika

2019/2020

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2018/2019

6

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

11

Docētāju/personāla mobilitāte

2012/2013

6

Docētāju/personāla mobilitāte

2011/2012

10

Docētāju/personāla mobilitāte

2010/2011

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2009/2010

4

Docētāju/personāla mobilitāte

Erasmus+ iebraucošās mobilitātes statistika

2019/2020

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2018/2019

11

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

8

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

12

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2012/2013

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2009/2010

1

Docētāju/personāla mobilitāte

Jautājumu gadījumā sazinieties ar speciālisti starptautiskās sadarbības jautājumos

Irīna Rudenko

Projektu koordinatore

+371 6727 9347