Erasmus+ personāla apmaiņa

Paplašini savas zināšanas praksē Eiropā

Erasmus+ programma atbalsta

 • docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji un augstskolas uzaicināti vieslektori no uzņēmumiem dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām
 • personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālā pilnveide, nodrošinot dalību:
 • mācībās
 • darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā

Minimālais ilgums – 2 dienas, neieskaitot ceļošanas dienas

Maksimālais ilgums – 2 mēneši, neieskaitot ceļošanas dienas


Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz 8 lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā).

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Erasmus+ mērķi

 • dot iespēju augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā
 • iedrošināt augstākās izglītības iestādes paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu
 • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt labumu no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls un ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem
 • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm
 • radīt saikni starp augstskolām un uzņēmumiem
 • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
 • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt sagatavoties mobilitātes periodam

Erasmus+ izbraucošās mobilitātes statistika

2018/2019

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

5

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

11

Docētāju/personāla mobilitāte

Erasmus+ iebraucošās mobilitātes statistika

2018/2019

12

Docētāju/personāla mobilitāte

2017/2018

8

Docētāju/personāla mobilitāte

2016/2017

13

Docētāju/personāla mobilitāte

2015/2016

2

Docētāju/personāla mobilitāte

2014/2015

4

Docētāju/personāla mobilitāte

2013/2014

2

Docētāju/personāla mobilitāte

Jautājumu gadījumā sazinieties ar speciālisti starptautiskās sadarbības jautājumos

Irīna Rudenko

Projektu koordinatore

+371 6727 9347