Profesionālās vidējās izglītības programma ZOBĀRSTNIECĪBA (35b 724001), kvalifikācija "Zobārsta asistents"

 • Kvalifikācija: zobārsta asistents
 • Valsts apmaksātas budžeta vietas: 18
 • Studiju ilgums: 2 gadi
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Maksas vietas: 12
 • Studiju maksa: 725 EUR par semestri*
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Izglītības programma "Zobārstniecība" akreditēta līdz 2024. gada 30. maijam [Akreditācijas lapa]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un kvalifikācija "Zobārsta asistents"
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātē

 

*Maksu par studijām ir iespējams maksāt pa daļām, veicot maksājumu pa mēnešiem, semetriem vai gadu.

Uzņemšanas nosacījumi mācību programmā "Zobārstniecība"

Zobārsta asistents ir zobārstniecības aprūpes speciālists, ar vidējo profesionālo izglītību, kas veic zobārstniecības aprūpi, profesionālo profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un izglītojoši-motivējošu darbu visām vecuma grupām, strādā komandā, uzņemoties atbildību, atbilstoši kompetences līmenim.

Izglītības programmas uzdevumi un mērķi

Izglītības programmā ietverti:

 • Humanitāro zinātņu kursi
 • Nozares studiju kursi
 • Prakse (pirmsklīniskajos mācību kabinetos, zobārstniecības praksēs)
 • Kvalifikācijas prakse

Programmas mērķis ir sagatavot zobārstniecības speciālistus, kas:

 • Veic indivīda un sabiedrības izglītošanu dažādās mērķauditorijās mutes dobuma profilaksē, kā arī veic mutes dobuma profilaksi zobārstniecības kabineta zobārsta uzraudzībā
 • Organizē, koordinē un piedalās komandas darbā zobārstniecības kabinetā
 • Veic infekciju kontroles pasākumus
 • Piedalās mutes dobuma ārstēšanas procesā
 • Veic rentgenoloģiskās diagnostikas pasākumus
 • Veic pacienta novērošanu un novērtēšanu, kā arī sniedz neatliekamu pirmsārsta palīdzību
 • Uztur drošu vidi
 • Veic, aizpilda un atbild ar zobārstniecības kabineta darbu saistītas dokumentācijas aizpildīšanu, apriti un konfidencialitāti

Izglītības kursi

11. kurss
 • Latīņu valoda
 • Svešvaloda
 • Anatomija
 • Fizioloģija
 • Mikrobioloģija
 • Sejas un mutes anatomija
 • Profesionālā ētika un likumdošana
 • Lietišķā informātika un uzņēmējdarbības pamati
 • Materiālmācība
 • Filozofija
 • Procedūru standarti
 • Pediatrija
 • Neatliekamā palīdzība, reanimatoloģija
 • Speciālā farmakoloģija
 • Pacienta aprūpe veselības aprūpes iestādē
 • Pirmsklīnikas asistenta darbs
 • Profilakse. Profilakse skolās un bērnudārzos, pedagoģiskie pamatprincipi
 • Mutes dobuma slimības
 • Praktiskās nodarbības pirmsklīnikas kabinetos un prakse zobārstniecības klīnikās
 • 22. kurss
 • Speciālā farmakoloģija
 • Pirmsklīnikas asistenta darbs
 • Profilakse. Profilakse skolās un bērnudārzos, pedagoģiskie pamatprincipi
 • Mutes dobuma slimības
 • Mutes dobuma, sejas un žokļu ķirurģija
 • Ortopēdija un ortodontija
 • Internās slimības
 • Rentgenoloģija, radiācijas drošība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Psiholoģija
 • Veselības mācība
 • Praktiskās nodarbības pirmsklīnikas kabinetos un prakse zobārstniecības klīnikās
  • Zobārsta asistenta profesija ir perspektīvu un gandarījuma pilna - cilvēki vairāk un vairāk rūpējas par to, lai smaids, ko viņi velta pasaulei, ir patiesi vesels un skaists!
   Iveta Dambe
   Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja