Studiju kurss "Digitālās prasmes veselības aprūpē"

Piesakies studiju kursam "Digitālās prasmes veselības aprūpē" līdz 15.septembrim.

Studiju kursa ietvaros:

  • iegūsi zināšanas un prasmes e-veselības pakalpojumu attīstības un piedāvājuma jomā
  • iepazīsies ar galvenajiem pamatprincipiem, kas jāievēro strādājot ar veselības informāciju digitālā vidē
  • iepazīsies ar dažādām e-veselības sistēmām, to dizainiem un lietošanas pamatprincipiem
  • apgūsi konfidencialitātes un IT drošības principus darbā ar pacientu datiem e-vidē

Apmācības sistēma ir balstīta uz profesionāļu un studentu sadarbību profesionālajā un darba vidē, kas sekmē studiju satura atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros sadarbojas studenti un docētāji no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas (Latvija), Laurea universitātes (Somija) un Tartu veselības aprūpes koledžas (Igaunija)

Studiju process tiks organizēts e-studiju vidē SLACK līdz ar to mācību procesu varēsi organizēt sev izdevīgā laikā.

Pēc sekmīgas kursu pabeigšanas labākajiem studentiem būs iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju.

Studiju kurss “Digitālās prasmes veselības aprūpē”