DeDiWe projekta īstenošana studiju procesā

Jaunajā studiju gadā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža turpina īstenot Central Baltic Interreg programmas projektu DeDiWe. Iepriekšējā projekta periodā Koledžas speciālisti veica apjomīgu pētījumu par situāciju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā attiecībā uz e-prasmju apgūšanas iespējām veselības nozarē, kā arī sadarbībā ar projekta partneriem tika izstrādāta jauna izglītības programma moduļu formātā, kas ļaus aktualizētās prasmes apgūt arī studējošajiem Latvijā.

Nākamā projekta perioda galvenā aktivitāte ir projektā izstrādāto studiju moduļu aprobēšana, pielāgojot to Latvijas situācijai. Pilotēšanas procesā 20 koledžas studentiem būs iespēja apgūt zināšanas kādā no trim izstrādātjiem moduļiem: Citizen as a Customer; Digital Environment un Service Design. Apmācības (lekcijas, semināri) tiks organizētas e-platformā itslearning.

Sadarbībā ar projekta asociēto partneri Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienestu studentiem būs iespēja piedalīties praksēs, kā arī realizēt savus kvalifikācijas darbus.

Papildus informācija par projektu DeDiWe.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149