Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļa

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļa

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) nodaļa dibināta 2012.gadā. Organizācijas darbība vērsta jaunatnes mērķauditorijai un tās pamatā ir četras programmas, kas sniedz iespēju katram izvēlēties sev piemērotāko, gan iesaistoties jau esošās aktivitātēs, gan realizējot savas idejas:


Pirmā palīdzība

Pirmās palīdzības nodrošināšana dažādos pasākumos un festivālos; pirmās palīdzības apmācības un paraugdemonstrējumi skolās, jauniešu brīvā laika centros un nometnēs; dalība pirmās palīdzības sacensībās un to organizēšana.


Sociālā integrācija

Bērnu namu, veco ļaužu namu, bērnu slimnīcas apmeklēšana. Projekts „Radošās darbnīcas” ir viens no atpazīstamākajiem projektiem LSKJ sociālās integrācijas jomā, tomēr pie galvenajām aktivitātēm jāpiemin arī akcija „Grāmata no rokas rokā”.


Veselības veicināšana

Asins donoru kustības popularizēšana; lekcijas, nodarbības un spēles par dažādām tēmām, kas saistītas ar veselības veicināšanu, skolās un jauniešu brīvā laika centros.


LSK Operatīvās vienības popularizēšana

Koledžas Operatīvā vienība izveidota sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu. Darbojoties Operatīvajā vienībā, studentiem ir iespēja apgūt prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā, kā arī cietušo glābšanā un meklēšanā.

  • RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža - Studentu pašpārvaldes komanda - Sabīne Petrakova
    Izglābjot vienu dzīvību, tu spēj izglābt veselu Pasauli - kaut mazu, bet kādam tas ir viss...
    Sabīne Petrakova
    Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļas vadītāja
Paplašini redzesloku! Veido pasauli labāku!

Kļūsti par LSKJ RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas biedru

Sabīne Petrakova

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļas vadītāja


Gaidīsim ikvienu, neatkarīgi no vecuma, tautības, reliģiskās vai politiskās pārliecības, kas, darot labus nesavtīgus darbus, vēlas krāsot savu un apkārtējo ikdienu košāku!