Katram studentam ir iespēja lūgt novērtēt un salīdzināt kādas studiju programmas studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem rezultātiem iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus, kā arī ārpus formālās izglītības apgūtas vai profesionālajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences.

Norādījumi par ārpus formālās izglītības apgūto, profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, nosaka Atzīšanas komisijas tiesības un pienākumus, komisijas veidošanas nosacījumus, kārtību, kādā tiek salīdzināti personas iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi, studiju moduļi un studiju programmu daļas kā arī ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus.

Atzīšanas pamatmērķis ir studiju uzsākšana vai turpināšana Koledžā profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

  • Persona, kura vēlas, lai atzīst tās profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu adresētu studiju programmas direktoram, kas pieejama ŠEIT.
  • Persona, kura vēlas, lai atzīst tās iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas pieejama ŠEIT.

Norādījumi par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.

Šo dokumentu iesniegšana attiecas uz reflektantiem, kuri iepriekš ieguvuši augstāko izglītību.