RSU SKMK piedāvā izglītojošu lekciju par veselību un vakcīnām