Studentes no Francijas pozitīvi vērtē praksi Latvijā