Diplomus saņem un zvērestu nodod jaunie ārsta palīgi