Paziņojums studentiem!

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un tajos veiktajiem grozījumiem, informējam, ka:

  • no 2021. gada 1. septembra Koledža īsteno studiju programmu apguvi gan klātienē, gan attālināti;
  • lai piedalītos nodarbībās klātienē, personai ir jāuzrāda sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, ir pārslimojusi vīrusu (sertifikāts ir derīgs 180 dienas no pozitīva testa rezultāta noteikšanas), pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs;
  • ar negatīvu Covid-19 testu studiju procesā klātienē varēs piedalīties līdz 2021. gada 10.oktobrim;
  • no 1. augusta laboratoriskā testēšana ir jāapmaksā no fizisko personu finanšu līdzekļiem;
  • sadarbspējīgs sertifikāts ir jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).

Uz klātienes nodarbībām ir jāierodas ne vēlāk kā 15 minūtes pirms nodarbību noteiktā sākuma, uzrādot iepriekš minētos dokumentus.