Studiju programma “Māszinības” ar kvalifikāciju “māsa”