Tikšanās ar RSU SKMK studentu pašpārvaldi

Tikšanās ar RSU SKMK studentu pašpārvaldi

Notikusi pirmā studentu pašpārvaldes biedru tikšanās ar studiju nodaļas vadītāju Lieni Veitneri.

Tuvojoties jaunajam studiju gadam, studiju nodaļas vadītāja aicināja studentu pašpārvaldes biedrus uz attālinātu sarunu, lai informētu par šī brīža aktualitātēm koledžā. Tikšanās laikā tika noteiktas prioritātes pašpārvaldes turpmākajā darbībā. Tikšanās bija radoša un produktīva. Ar studentu pašpārvaldes biedriem koledžas pirmkursniekiem būs iespēja tikties jau septembra sākumā - ievadlekcijās. Pievienoties pašpārvaldei ir aicināti visu studiju programmu un kursu studenti!