Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros