RSU SKMK absolventu stāsti – Sabīne Leimane (farmaceita asistente)

RSU SKMK absolventu stāsti – Sabīne Leimane (farmaceita asistente)

Lai gan farmaceita asistenta profesija šķita saistoša jau vidusskolas laikā, tieši darbs aptiekā ļāva Sabīnei Leimanei izlemt par labu farmaceita asistenta studijām mūsu koledžā.

Sabīne Leimane: Jau kopš pusaudžu vecuma zināju, ka savu nākotni gribu saistīt ar medicīnas jomu. Farmaceita profesija mani piesaistīja jau vidusskolas laikā. Tā nu sanāca, ka pēc vidusskolas aizgāju mācīties par Uztura speciālistu, bet ātri vien sapratu, ka tā nav mana īstā profesija. Uzsākot mācības sāku arī piestrādāt aptiekā par kosmētikas un uztura bagātinātāju konsultanti, tas man deva pārliecību, ka vēlos uzsākt mācības farmaceita profesijā. Tad nu paralēli sāku mācīties arī farmaceita asistenta profesiju. Pabeidzu gan RSU studiju programmu Uzturs, gan nākamajā gadā RSU SKMK, bet šobrīd strādāju tieši farmaceita asistenta profesijā.

Tā kā šī nebija mana pirmā izglītība, tad šķiet, ka ļoti grūti vairs nelikās nekas. Protams, grūti bija, piemēram, dēļ laika trūkuma. Esmu pateicīga saviem kursabiedriem, jo manuprāt visās situācijās bijām ļoti izpalīdzīgi.

Šobrīd strādāju Tukumā “Centra aptiekā”, aptieku tīklā “Mana aptieka”. Kopš farmaceita asistenta profesijas apguves šī ir bijusi mana vienīgā darba vieta. Galvenais pienākums protams manā ikdienā ir klientu apkalpošana pie kases. Tā kā šobrīd pildu arī aptiekas vadītājas vietnieces pienākumus, tad mani ikdienas pienākumi ir ļoti plaši - preču pasūtīšana, preču pieņemšana, pasūtījumu sagatavošana, darbu organizēšana studentiem un citi ikdienas plānoti un neplānoti darbi.

Man vislabāk patīk, ka mans darbs nav vienveidīgs. Katra diena, katrs klients ir unikāls un katru situāciju jārisina savādāk. Mani nogurdina rutīna, tāpēc domāju, ka esmu īstajā vietā. Man sagādā prieku, ja varu palīdzēt cilvēkiem un savā darbā es to varu darīt ik dienu.

Gribēju piebilst, ka esmu patiesi pateicīga koledžai un programmas vadītājai Elitai Ardavai personīgi, par jēgpilno mācību procesu. Gūtās zināšanas noder katru dienu un balstoties uz tām varu droši un pārliecināti pildīt savu ikdienas darbu. Uzskatu, ka iegūtā kvalitatīvā izglītība ir tieši pasniedzējas E. Ardavas nopelns, viņas spēja savu darba pieredzi farmaceita profesijā nodot studentiem.